Tja, dat boeit niet hè

Binnenkort zitten we aan de oliebollen en knallen we elkaar het nieuwe jaar in. Een jaarlijks ritueel waar je van alles over kunt denken. Het staat symbool voor vreugde en het oude vergeten. Oorspronkelijk geldt het als manier om de boze geesten te verdrijven. Maar ook is de jaarwisseling een formeel moment om een periode van 12 maanden af te bakenen en over te rapporteren.

Tja, dat boeit niet hè

Meestal doen sportverenigingen dit door een jaarverslag dat gedomineerd wordt door financiële cijfers. Hierbij valt op dat de meeste leden geen idee hebben waar de stukken over gaan. Een gemiddeld lid heeft een andersoortige opleiding genoten. Ook vinden de meeste ledenvergadering rond maart/juni het daaropvolgende jaar plaats. Dus invloed op het lopende jaar is zeer beperkt. Toch vinden de meeste besturen het gek en ronduit teleurstellend dat de ledenvergaderingen doorgaans slecht zijn bezocht. Welnu als je naar een vergadering komt waar je termen hoort zoals ‘decharge verlenen’, ‘interen’ op de ‘reserve’ of ‘consolideren’, tja, dat boeit niet hè.

Het kan ook anders

Neem bijvoorbeeld de drie achtereenvolgende jaren als periodes om te vergelijken. Kijk hierbij naar de ledenstand; de nieuwe instroom en de uitstroom; analyseer de samenstelling en het verloop van de leden qua leeftijd en man / vrouw; kijk naar het aantal trainingsgroepen; de gemiddelde bezetting per trainingsuur; het aantal trainingsuren per trainer; de sportieve prestaties van een sportvereniging als geheel of een bepaalde doelgroep. Door dit over een periode van drie jaar te vergelijken ontdek je trends en krijg je ook in de gaten of een vereniging in sportief opzicht gezond is. Je kunt dan aanvullend of een ander beleid voorstellen.

Te bescheiden

Maar veel verenigingen zijn ook nog eens te bescheiden hun successen te benoemen en bekend te maken. Deze krant biedt een pagina per week aan verenigingen zodat deze hun evenementen en prestaties kunnen benoemen. Op onze nieuwjaarsreceptie geven wij hier aandacht aan door uitreiking van de sportaward 2019 om een uitzonderlijke prestatie onder de aandacht te brengen en de aanmoedigingsprijs 2019 om een aankomend talent te stimuleren.
Bewegen binnen de sport

Sportraad Purmerend