Burgemeestersactie 4 juli 2020

Burgemeester Don Bijl zwemt voor Swim to Fight Cancer

Algemeen
Burgemeester Don Bijl (gemeente Purmerend) zwemt 25 meter in Noord-Hollands Kanaal voor Swim to Fight Cancer. Raadslid Manja van de Weit en directeur van Spurd, Jancor de Boer, zwemmen met hem mee. Burgemeester Karen Heerschop (Gemeente Beemster) geeft het startschot op zaterdag 4 juli om 10.00 uur bij het Esso tankstation bij de Melkwegbrug aan de rand van het centrum van Purmerend.

In 2020 zou de eerste editie van Swim to Fight Cancer in Purmerend-Beemster plaatsvinden. De teleurstelling was groot toen bleek dat de Swim vanwege COVID-19 moest worden uitgesteld naar 2021. Om nu alle mensen die met kanker te maken hebben, een hart onder de riem te steken, zwemt burgemeester Don Bijl symbolisch een stuk van de Swim to Fight Cancer route. Symbolisch, namens en voor alle burgers, zwemt hij een klein stukje in het Noord-Hollands Kanaal.

Symbolische actie
Het doel van de actie is om aandacht te vragen voor al die mensen die te maken hebben met kanker. Juist nu brengt dit meer onzekerheid en angst met zich mee. Daarnaast hopen beide burgemeesters en organisatie op donaties voor onderzoek naar de ontwikkeling van een vaccin tegen kanker. Dit onderzoek, dat veel mensen hoop en perspectief biedt, wordt uitgevoerd door Professor Arjan Griffioen aan het VUMC met een looptijd van 4 jaar en kost € 781.396.

Doneren
Burgemeesters Bijl en Heerschop hopen met deze ludieke actie een mooi bedrag op te halen. Wie de burgemeester en het onderzoek wil steunen, kan terecht op de site van www.fightcancer.nl/event/swim-to-fight-cancer/initiatief-burgemeesters-en-wethouders.

Planning zaterdag 4 juli

Swim for Cancer planning

 

Achtergrondinformatie
In 2020 zouden er maar liefst 20 tot 22 edities van Swim to Fight Cancer plaatsvinden door heel Nederland. Door het uitbreken van de Corona crisis zijn al deze evenementen uitgesteld, en zal er dit jaar niet gezwommen worden. Dat is vooral heel verdrietig voor al die mensen die in hun omgeving te maken hebben met kanker, en dit moment wilden aangrijpen om hun onmacht om te zetten in kracht. Maar het is ook heel teleurstellend dat wij hierdoor in 2020 veel minder onderzoek naar kanker kunnen financieren dan we hadden verwacht. Wij zouden met Fight cancer 6 nieuwe onderzoeken financieren. Dat gaat niet lukken.

Wat is ons doel?
Fight cancer wil middels deze actie aandacht vragen voor het effect van Corona op enerzijds behandelingen van patiënten, en anderzijds de negatieve impact die het heeft op fondsenwerving voor onderzoek.

Ons doel is om aandacht te vragen voor al die mensen die te maken hebben met kanker. Juist nu brengt dit meer onzekerheid en angst met zich mee. Veel patiënten moeten al in onzekerheid leven door de diagnose kanker, dit neemt alleen maar toe door Corona. Wij willen al deze mensen een hart onder de riem steken, en laten weten dat wij er voor hen zijn. Juist nu!

Daarnaast hopen wij donaties op te halen voor een van onze onderzoeken: Het ontwikkelen van een vaccin tegen kanker. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Professor Arjan Griffioen aan het VUMC. Het onderzoek heeft een looptijd van 4 jaar en kost € 781.396. Lees hier meer over dit onderzoek.
Omdat het een ontzettend belangrijk onderzoek is, dat veel mensen hoop en perspectief biedt.

Op dit moment staan veel onderzoeken onder druk door Corona. De impact is enorm. Er is minder financiering voor nieuwe onderzoeken, veel onderzoeken zijn uitgesteld door, en onderzoekers kunnen niet samenkomen om nieuwe voorstellen te schrijven.

Waarom NU relevant?
De gevolgen van de corona crisis voor mensen met kanker zijn groot, en dat wordt steeds beter zichtbaar. Zie de infographic onderaan dit document voor een aantal concrete cijfers. Behandelingen worden uitgesteld, onderzoeken lopen vertraging op, mensen maken zich zorgen. Er heerst angst bij patiënten; word ik wel op tijd geholpen. Het is de hoogste tijd om dit onder de aandacht te brengen.
Afgelopen week stond ook dit artikel in diverse media. Dit is slechts een greep uit de vele berichten.

Wat gaan we landelijk doen?
Onze burgemeesters, eerste burger van hun gemeente, staan symbool voor alle inwoners uit hun gemeente. Nu de mensen uit al die plaatsen waar gezwommen zou worden, niet kunnen zwemmen door de omstandigheden rondom COVID-19, gaan burgemeesters en/of wethouders op zaterdag 4 juli symbolisch, namens hun burgers, te water in hun eigen gemeente, en zwemmen een stuk van de Swim to Fight Cancer route. Hiermee willen we al die mensen die met kanker te maken hebben een hart onder de riem steken: wij zijn er voor jou, wij zien je, we laten je niet in de steek. Dit jaar gaan we niet massaal het water in, maar in gedachten wel.

Wie doet mee?
Inmiddels hebben 12 burgemeesters en 5 wethouders toegezegd, en verwachten wij komende week nog een aantal toezeggingen, zodat er straks ook echt op (ruim) 20 plaatsen in Nederland iemand te water gaat, namens die duizenden mensen die dit jaar niet mogen zwemmen.

Over Swim to Fight Cancer:
Swim to Fight Cancer is een recreatief zwemevent dat plaatsvindt door heel Nederland. Deelnemers zetten zich in door donaties op te halen voor onderzoek. Op deze manier zetten zij hun onmacht om in kracht. Het doel is een wereld waarin kanker geen dodelijke ziekte meer hoeft te zijn. Swim to Fight Cancer zorgt voor onderscheidende en uitdagende zwem-events met een sterke boodschap en maximale aandacht voor de strijd tegen kanker. Zie switofightcancer.nl voor meer informatie.
Alleen al in 2019 vonden er 14 edities plaats in Nederland, deden bijna 5.000 zwemmers mee, werd er door ruim 100.000 mensen een donatie gedaan, wat resulteerde in 2,9 miljoen Euro voor onderzoek. In 2020 zouden er dus 20 edities plaatsvinden.

Over Fight cancer:
Fight cancer is het jonge en eigenzinnige zusje van KWF Kankerbestrijding. Wij inspireren mensen om vanuit de liefde voor het leven in actie te komen en samen een vuist te maken tegen kanker. Hiertoe initieert en faciliteert Fight cancer fondsenwervende activiteiten waar mensen een positieve emotie door beleven en hun onmacht om kunnen zetten in kracht. De fondsen die wij werven worden gekoppeld aan concrete onderzoeken. Bekijk hiervoor onze website: fightcancer.nl/onderzoek