Onze vaste contactmomenten zoals de jaarvergadering en bijeenkomsten hebben wij noodgedwongen anders vormgegeven. Ook de nieuwjaarsreceptie moest worden overgeslagen. Wij vinden het jammer dat al deze momenten, waar in de persoonlijke sfeer wordt bijgepraat, aan ons zijn voorbijgegaan.

Via onze portefeuillehouders proberen wij zoveel mogelijk met u contact te houden. Maar als bestuur voelen wij ook de noodzaak om u via deze nieuwsbrief te informeren over een aantal zaken die iedereen aangaat. Laten we het Corona-tijdperk met elkaar tot een goed einde brengen en zorgen dat we er weer sterker uitkomen.

 

-> Lees hier de nieuwsbrief van februari 2021