Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportverenigingen steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen.
We zetten deze regelingen op een rij en schetsen de stand van zaken per regeling.

Open hier het overzicht.

Bron: NOC*NSF