Regeling TASO, 14 juli 2020

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die een groot deel van hun omzet zijn verloren, als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19.

Hoogte tegemoetkoming

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw doorlopende lasten. U vult zelf de hoogte in op het aanvraagformulier.

Hoogte tegemoetkoming
Doorlopende lasten Tegemoetkoming (forfaitair)
€ 501 t/m € 1.500 € 1.500
€ 1.501 t/m € 2.500 € 2.500
€ 2.501 t/m € 3.999 € 3.500

 

Bij overschrijding van het beschikbare bedrag van € 19.500.000 voor alle aanvragers, vindt op 5 oktober 2020 een loting plaats. Deze gebeurt onder alle volledige aanvragen die binnen de termijn zijn ontvangen.

Neem de tijd om uw aanvraag zo correct en volledig mogelijk in te dienen.

Zo verkleint u het risico om niet aan de loting deel te nemen.

HUURLASTEN

De TASO-regeling is van toepassing op de doorlopende lasten, zijnde geen huurlasten. De huurlasten van verenigingen (inclusief zwembaden en lokale uitvoeringsorganisaties i.c. sportbedrijven) in de periode van 1 maart tot 1 juni

zijn in Purmerend gecompenseerd via de gemeente. Gemeente Beemster is in afwachting van de uitvoering landelijke compensatieregeling.

Voorwaarden

Een amateursportorganisaties komt voor een eenmalige tegemoetkoming in aanmerking als het in de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020 ten minste 20% aan omzet heeft verloren. Ook mag de organisatie, in het kader van

de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten hebben ontvangen.

HUURLASTEN

De TASO-regeling is van toepassing op de doorlopende lasten, zijnde geen huurlasten. De huurlasten van verenigingen (inclusief zwembaden en lokale uitvoeringsorganisaties i.c. sportbedrijven) in de periode van 1 maart tot 1 juni

zijn in Purmerend gecompenseerd via de gemeente. Gemeente Beemster is in afwachting van de uitvoering landelijke regeling

SBI-code

Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is.

Zo kan er worden bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie. Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Zij komen daarom in aanmerking voor de tegemoetkoming. Hetzelfde geldt voor organisaties met SBI-codes 85.51 en 85.51.9 (sport- en recreatieonderwijs).

Let op: uitzondering zijn organisaties met codes gerelateerd aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5). Deze organisaties komen niet in aanmerking voor de tegemoetkoming.

Aanvragen

Voor de aanvraag kunt u gebruik maken van het formulier, dat binnenkort op deze pagina te vinden is.

Neem uw tijd en zorg dat het formulier juist en volledig is ingestuurd. Het moment van ontvangst is niet bepalend voor de toekenning van de tegemoetkoming.

Voor uw aanvraag heeft u een bankafschrift nodig, dat niet ouder is dan drie maanden. In verband met privacywetgeving moet u bepaalde gegevens onleesbaar maken. Bekijk hiervoor het voorbeeld op deze website.

U ontvangt uiterlijk 1 december 2020 de uitslag op uw aanvraag.

Meer informatie

Alle informatie vindt u in de regeling.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 070 – 340 55 66 (optie 1 en daarna optie 5). Of stuur een e-mail naar taso@minvws.nl.

Bron: https://www.dus-i.nl/subsidies/tegemoetkoming-amateursport-covid-19