Sport in de provincie

Als u dit leest zijn de verkiezingen achter de rug. Ook viel er provinciaal iets te kiezen. Hierbij gaat het vooral om zaken die te maken hebben met de ruimtelijke ordening, gebiedsontwikkeling en milieu. Sport maakt hier onderdeel van uit. U begrijpt dat onze belangstelling vooral naar de sport is uitgegaan.

Wat bieden de partijen?

Zo zijn er partijen die ruimte willen geven aan regio overstijgende initiatieven op het gebied van topsport. Uitgangspunt is dat er sprake is van een toereikende, meerjarige exploitatie en dat de provincie slechts faciliteert. Andere partijen vinden juist dat dit een zaak is voor de gemeente en willen meer inzetten op de ontwikkeling op de breedtesport. Er zijn zelfs ideeën voor de ontwikkeling van regionale trainingscentra waarbij talentontwikkeling centraal staat. Slechts één partij noemt sport als een bindmiddel in de samenleving om het prestatieklimaat, de volksgezondheid, maar ook de sociale cohesie en de integratie te verbeteren.

U ziet er was iets te kiezen

Maar als Sportraad zien we ook dat ogenschijnlijke tegenstellingen of verschillende opvattingen dicht bij elkaar zitten. Want bepaalde zaken vragen om een regioaanpak. Of dit nu een provincie is of een ander samenwerkingsverband. We willen voorkomen dat iedere gemeente zijn eigen topsportaccommodatie heeft. Dat zou kapitaalvernietiging zijn. Ook de discussie over de formule 1 of deze in Assen of Zandvoort moet komen is een voorbeeld. Het hogere doel voor de liefhebber moet zijn: we halen de formule 1 naar Nederland. Dat kan alleen maar door gemeente overstijgend te werken.
Ook het recente initiatief van NOC NSF voor het Sport Medisch Centrum Papendal is een goed voorbeeld. Daar werken specialisten op het gebied van fysiotherapie, sportgeneeskunde en sportcardiologie samen om kennis en expertise op (top)sportniveau uit te wisselen en toe te passen.

Regionaal meer regie

Als sportraad denken wij dat ook bij sportbeleid gelaagdheid in het beleid noodzakelijk is. Lokaal vooral investeren in de breedtesport. Hiermee bedoelen wij het dagelijks mogelijk maken van sport en bewegen voor alle doelgroepen. Regionaal zal men vooral regie moeten voeren op het gebied van topsportbeleid, topsportaccommodaties en het organiseren van grotere sportevenementen.

Bewegen binnen de sport

Sportraad Purmerend