Download hier het sportakkoord voor gemeente Purmerend en Beemster, alvast vooruitlopend op de voorgenomen fusie tussen de gemeenten. Dit akkoord is tot stand gekomen met inbreng van belangrijke partners op sport- gebied: Spurd; de sportraad; H20; Clup; afgevaardigden van onderwijsinstellingen; Horizon College; sport & bewegen; gemeente Purmerend en gemeente Beemster.

 

Download sportakkoord Purmerend en Beemster 2020 (in PDF)