Het kabinet heeft door de huidige corona-omstandigheden besloten om diverse sectoren weer te voorzien van financiële ondersteuning om enigszins tegemoet te komen aan de grote omzetdervingen die in elke sector heeft plaatsgevonden. In de kamerbrief van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat valt te lezen dat sportverenigingen ook vallen onder het nieuwe steun- en herstelpakket.

Lees het gehele artikel.