Zoals we afgelopen dinsdag van premier Rutte hebben gehoord mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, vanaf 29 april onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. De VSG, sportbonden, NOC*NSF hebben in samenwerking met VWS en RIVM een protocol ontwikkeld. Met dit protocol willen we de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM.

Bij deze de link naar het protocol: https://nocnsf.nl/media/2669/nocnsf_protocol_a4.pdf

Met vriendelijke groet,

Heleen Moes
namens de gezamenlijke sportbonden, NOC*NSF en NL Actief