SPORT AWARD

Wat zijn de Sport Awards?

De Sport Awards zijn in het leven geroepen om de top- en breedtesport in Purmerend meer aandacht te geven. Het doel is om topprestaties of het nu individueel of een teamverband is extra te waarderen. De Sport Award is er om andere sporters te enthousiasmeren voor het leveren van ook een topprestatie. Voor deze zoektocht naar talent heeft de Sportraad uw hulp nodig. U kunt deze sporter nomineren. Uit de door u genomineerde sporters, wordt door een vakkundige jury een winnaar geselecteerd. De bekendmaking is in januari tijdens de nieuwjaarsreceptie.

REGELS EN CRITERIA

 Nomineren voor de Sport Awards 2022

Iedereen ingezetene van Purmerend kan sporters of sportploegen nomineren voor de Sport Awards. Een onafhankelijke jury bepaalt de winnaar. Je kunt een amateur of professionele sporter, team of sportclub nomineren voor de Sport Award. Daarnaast kan je een individuele jeugdige sporter nomineren voor de aanmoedigingsprijs.

Criteria voor een nominatie

Voor de Sport Award komen in aanmerking:

  • In Purmerend en/of Beemster gevestigde verenigingen waarvan één van de teams in het sportjaar 2022 beslag wist te leggen op de kampioenstitel, 1e, 2e of 3e plaats op Wereld, Europees c.q. nationaal niveau. Voor jeugd (geboren na 2003) gelden ook provinciale podiumplaatsen.
  • Verenigingen dienen verder aangesloten te zijn bij NOC*NSF en de titels moeten behaald zijn in een door een officiële landelijke bond opgezette competitie c.q. toernooi;
  • Een individuele sporter die in het afgelopen jaar beslag wist te leggen op een kampioenstitel, 1e, 2e of 3e plaats op Wereld, Europees c.q. nationaal niveau. Voor jeugd (jonger dan 18 jaar) gelden ook provinciale podiumplaatsen. De titels moeten behaald zijn in een door een officiële landelijke bond, opgezette competitie c.q. toernooi;
  • Teams, teams van sporters met een beperking, individuele sporters en sporters met een beperking vallen onder één categorie, t.w. de Sport Award.

   Voor de aanmoedigingsprijs komen komt in aanmerking:

   • Een jeugdige sporter (jonger dan 18 jaar) Voor deze categorie gelden dezelfde criteria als voor de Sport Award én geldt dat de betreffende sporter een voorbeeld moet zijn voor zijn/haar tak van sport.
   • De winnaar van de aanmoedigingsprijs wordt door Sportraad gekozen.

  • Ook geldt voor alle categorieën dat:
   • Het een bijdrage moet zijn voor de ontwikkeling van de sport in Purmerend/Beemster;
   • Een voorbeeld moet zijn voor sporters, hierbij rekening houdende met de trainingsintensiteit, doorzettingsvermogen en maatschappelijke factoren;
   • Stimulerend moet zijn voor de jeugd;
   • De sporter mag amateur of professional zijn.

    

   Overige criteria zijn:

   • De sporter moet woonachtig zijn in de gemeente Purmerend/Beemster;
   • De sporter mag amateur of professioneel sporter zijn;
   • De sporter mag de sport zowel individueel als in teamverband uitoefenen;
   • De sporter moet als basis een opleiding hebben gevolgd bij een vereniging gevestigd en spelend in Purmerend/Beemster;
   • Het team moet uitkomen voor een vereniging gevestigd en spelend in Purmerend of Beemster.

    

  Sport Awards 2022. Wie verdienen een huldiging?

  Via dit formulier kun je de bij jou bekende Nationale, Europese, Olympische of wereldkampioenen nomineren voor de SportAwards.

  Ik wil nomineren voor: