SPORTAWARD

**I.v.m. de coronamaatregelen, waardoor o.a. veel wedstrijdsporten noodgedwongen stil liggen, is er besloten dat er voorlopig niet genomineerd kan worden. Zodra de wedstrijdsporters uit Purmerend weer mogen sporten zal de Sportraad de herstart van het nomineren via de verenigingen, media en de site bekend maken.

Wat zijn de Sport Awards?

De Sport Awards zijn bedacht als plaats waar top- en breedtesport in Purmerend onder de aandacht worden gebracht. Het doel is de individuele – of team sportprestaties te signaleren en door nominatie te enthousiasmeren het bewegen in Purmerend te stimuleren. Ook is het een middel om de stad Purmerend als prettige plaats om te wonen, werken en te ontspannen onder de aandacht te brengen. Deze zoektocht naar de grootste sporttalenten van Purmerend wordt jaarlijks afgesloten met de bekendmaking uit jury- en publieksstemmen tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Sportraad.

Voor meer informatie KLIK HIER

REGELS EN CRITERIA

Nomineren voor de Sport Awards 2020

Iedereen ingezetene van Purmerend kan sporters of sportploegen nomineren voor de SportAwards 2020. Tevens kan er genomineerd worden voor een sporttalent voor aangepaste sporten. Een onafhankelijke jury bepaalt de winnaar.

Je kan een amateur of professionele sporter, team of sportclub nomineren voor de Sport Award. Daarnaast kan je een individuele jeugdige sporter nomineren voor de aanmoedingsprijs. Er is ook aanmoedigingsprijs voor een sporter met een beperking.

 

Criteria voor een nominatie

Voor de Sport Award komen in aanmerking:

 • In Purmerend en/of Beemster gevestigde verenigingen waarvan één van de teams in het sportjaar 2020 beslag wist te leggen op de kampioenstitel, 1e, 2e of 3e plaats op Wereld, Europees c.q. nationaal niveau. Voor jeugd (geboren na 2002) gelden ook provinciale podiumplaatsen. Verenigingen dienen verder aangesloten te zijn bij NOC*NSF en de titels moeten behaald zijn in een door een officiële landelijke bond opgezette competitie c.q. toernooi;
 • Een individuele sporter die in het afgelopen jaar beslag wist te leggen op een kampioenstitel, 1e, 2e of 3e plaats op Wereld, Europees c.q. nationaal niveau. Voor jeugd (jonger dan 18 jaar) gelden ook provinciale podiumplaatsen. De titels moeten behaald zijn in een door een officiële landelijke bond opgezette competitie c.q. toernooi;

Teams, teams van sporters met een beperking, individuele sporters en sporters met een beperking vallen onder één categorie, t.w. De SportAward.

Voor de aanmoedingsprijs komen in aanmerking:

 • Een jeugdige sporter (jonger dan 18 jaar). Voor deze categorie gelden dezelfde criteria als voor de Sport Award én geldt dat de betreffende sporter een voorbeeld moet zijn voor zijn/haar tak van sport.
 • Een jeugdige individuele sporter met een beperking (jonger dan 18 jaar)  voor de aanmoedigingsprijs voor sporters met een beperking. Voor deze categorie geldt dat de betreffende sporter een voorbeeld moet zijn voor zijn/haar tak van sport.

Ook geldt voor alle categorieën dat:

 • Het een bijdrage moet zijn voor de ontwikkeling van de sport in Purmerend en/of Beemster;
 • Een voorbeeld moet zijn voor sporters, hierbij rekening houdende met de trainingsintensiteit, doorzettingsvermogen en maatschappelijke factoren;
 • Stimulerend moet zijn voor de jeugd;
 • De sporter mag amateur of professional zijn.

Overige criteria zijn:

 • De sporter moet woonachtig zijn in de gemeente Purmerend of Beemster;
 • De sporter mag amateur of professioneel sporter zijn;
 • De sporter mag de sport zowel individueel als in teamverband uitoefenen;
 • De sporter is een voorbeeld voor andere sporters, hierbij wordt rekening gehouden met de trainingsintensiteit, doorzettingsvermogen en/of maatschappelijke factoren;
 • De sporter moet als basis een opleiding hebben gevolgd bij een vereniging gevestigd en spelend in Purmerend en/of Beemster.

Sport Awards 2020. Wie verdienen een huldiging?

Via dit formulier kun je de bij jou bekende Nationale, Europese, Olympische of wereldkampioenen nomineren voor de SportAwards 2020.

Ik wil nomineren voor: