SPORT AWARD

Wat zijn de Sport Awards?

De Sport Awards zijn in het leven geroepen om de top- en breedtesport in Purmerend meer aandacht
te geven. Het doel is om topprestaties, of het nu individueel of een teamverband is, extra te waarderen. De Sport Award is er om andere sporters te enthousiasmeren voor het leveren van ook een topprestatie. De sporters en teams die in aanmerking komen voor de SportAward worden door de Sportraad geselecteerd. Naast de uitreiking van de SportAwards voor de geleverde sportprestatie wordt er ook een aanmoedigingsprijs aan een jonge veelbelovende sporter toegekend.
De bekendmaking van de winnaars is of eind december tijdens een grote sportmanifestatie of in  januari tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Sportraad in Sportcafé de Beuk.

REGELS EN CRITERIA

Voor de Sport Award komen in aanmerking:

  • In Purmerend (Beemster) gevestigde verenigingen waarvan één van de teams in het sportjaar 2024 beslag wist te leggen op de kampioenstitel, 1e, 2e of 3e plaats op Wereld, Europees c.q. nationaal niveau.
  • Verenigingen dienen verder aangesloten te zijn bij NOC*NSF en de titels moeten behaald zijn in een door een officiële landelijke bond opgezette competitie c.q. toernooi;
  • Een individuele sporter, woonachtig in Purmerend (Beemster) in het afgelopen jaar beslag wist te leggen op een kampioenstitel, 1e, 2e of 3e plaats op Wereld, Europees c.q. nationaal niveau. De titels moeten behaald zijn in een door een officiële bij de NOC/NSF aangesloten landelijke bond, opgezette competitie c.q. toernooi;
  • Teams, teams van sporters met een beperking, individuele sporters en sporters met een beperking vallen onder één categorie, t.w. de Sport Award.

   Voor de AANMOEDINGINSPRIJS komen in aanmerking:

   • Een jeugdige sporter (jonger dan 18 jaar) Voor deze categorie gelden dezelfde criteria als voor de Sport Award én geldt dat de betreffende sporter een voorbeeld moet zijn voor zijn/haar tak van sport.
   • De winnaar van de aanmoedigingsprijs wordt door Sportraad gekozen.

  • Ook geldt voor alle categorieën dat:
   • Het een bijdrage moet zijn voor de ontwikkeling van de sport in Purmerend/Beemster;
   • Een voorbeeld moet zijn voor sporters, hierbij rekening houdende met de trainingsintensiteit, doorzettingsvermogen en maatschappelijke factoren;
   • Stimulerend moet zijn voor de jeugd;
   • De sporter mag amateur of professional zijn;
   • De sporter moet als basis een opleiding hebben gevolgd bij een vereniging gevestigd en spelend in Purmerend/Beemster.