De sportverenigingen in De Koog hebben samen met de Sportraad een Visiedocument Ambitie Sport en Bewegen op De Koog opgesteld. Hierin staan wat hun visie is op De Koog en geven ze per vereniging concrete voorstellen.

Lees meer…

Bron: purmerend.nl