Gaan sport en politiek samen? Een vraag die traditioneel bij de Olympische Spelen aan de orde komt en ook bij andere toernooien vaak een rol speelt. Als Sportraad gaan we ons hiermee niet bemoeien. Lokaal heeft sport echter alles met politiek te maken. Zonder lokale politiek geen beleid en zonder (sport)beleid geen sportstimulering en goede sportaccommodaties.

Organisatorisch is het in Purmerend goed geregeld. Het beheer van de gemeentelijke accommodaties is bij de stichting Spurd ondergebracht. Overige kerntaken van Spurd zijn o.a. stimulering van de sportdeelname door middel van activiteiten en evenementen, ondersteuning van de Purmerendse sportverenigingen en het doen van vervangingsinvesteringen.

Wij als Sportraad vertegenwoordigen de belangen van de sportverenigingen en het bewegen in het algemeen. Veel zaken met betrekking tot de dagelijkse praktijk en de taakuitvoering van Spurd bespreken we met hen. Daarnaast zijn we als Sportraad regelmatig in contact met de verengingen om te horen wat er speelt, waar fricties zijn of waar we kunnen helpen.

Onze contacten met de politieke partijen zijn er op gericht om bestaand beleid te verbeteren of tot nieuw beleid te komen. Voor de komende verkiezingen zijn we onze speerpunten aan het inventariseren. Op basis hiervan treden we in contact met de politieke partijen om deze toe te lichten. Het is aan de partijen om te oordelen of ze iets met onze suggesties doen.

De toegankelijkheid van de sport vinden wij een belangrijk punt. Enerzijds is dit de betaalbaarheid van sport en bewegen. Naast de contributies die de leden betalen ontvangt een vereniging doorgaans ook subsidies voor bijvoorbeeld jeugdleden. Nu maakt het ons niet uit hoe het geregeld is of wordt. Waar wij kritisch op zullen zijn is de manier waarop de partijen de sport betaalbaar willen en kunnen houden.

Anderzijds gaat het om de fysieke toegankelijkheid. Veel accommodaties en evenementen zijn voor mensen met een beperking lastig te bereiken. Bij buitensportaccommodaties ontbreekt het veelal aan een traplift en invalidentoilet. Wij doen een beroep op de politiek om de middelen die haar ter beschikking staan hiervoor te gebruiken.
Om te komen tot een wettelijke algemene verplichting heeft Staatssecretaris Martin van Rijn hierover in december jl. een voorstel (AMvB) naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd.

Tot slot kunnen we u melden dat de bouw van de multifunctionele sportaccommodatie voorspoedig verloopt. In september zulken de eerste sporters hun sport hier gaan beoefenen. Ook kunt u een stem uitbrengen op uw favoriete sporter. Want op 30 april 2017 zullen weer de Awards aan de lokale sporthelden worden uitgereikt. Meer informatie over alles kunt u lezen op onze website.

Bewegen binnen de sport

Sportraad Purmerend
www.sportraadpurmerend.nl