PURMEREND EN SPORT IN DE TOEKOMST 1

In zijn column ‘Zicht op zaken’ in het Purmerends Nieuwsblad van 24 oktober jl., schreef onze burgemeester Don Bijl over de komende gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart 2014. De stemgerechtigde inwoners van Purmerend kunnen dan een nieuwe gemeenteraad kiezen. Gezien de lage opkomstcijfers van de afgelopen verkiezingen vroeg de burgemeester zich in dat artikel af of de inwoners het belang van deze verkiezingen wel inzagen.”Als je naar de opkomstcijfers van de afgelopen verkiezingen kijkt, zijn vele inwoners daarvan kennelijk niet overtuigd”, schreef de burgemeester.

De Sportraad van Purmerend, staat een adequaat sportbeleid voor. Met de komende lokale verkiezingen kunt u als burger bepalen wat u op sportgebied aanspreekt en welke partij met zijn programma het meeste aansluit! Op dit moment werken de partijen hard aan hun partijprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen en gelukkig besteden de meesten hierin veel aandacht aan de sport in onze gemeente.

In aanloop naar de verkiezingen zal de Sportraad in deze krant enkele columns plaatsen. Wij willen wel benadrukken dat wij er niet op uit zijn om u een stemadvies te geven, we willen u alleen maar laten weten wat de inwoners van Purmerend de komende vier jaar op het gebied van sport kunnen verwachten. En wie weet, na het lezen van onze reacties op de paragrafen sport van de politieke partijen, overweegt u misschien in maart de gang naar de stembus te maken…

Wat is de Sportraad eigenlijk? De Sportraad is een zelfstandig orgaan van vrijwilligers die in 1968 is opgericht en die op unaniem verzoek van de aangesloten verenigingen in 2004, in een vernieuwde samenstelling, een herstart heeft gemaakt.
Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden waarvan er drie al sinds 2004 actief zijn. De Sportraad stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van zo’n 45 aangesloten verenigingen met ruim 8.000 aangesloten leden, het bevorderen van de sport in al haar verschijningsvormen en van een doelmatig sportbeleid in onze gemeente.

Naast het bijstaan van diverse sportverenigingen, is de afgelopen jaren ook veel energie gestoken in de realisatie van de nieuwe multifunctionele sport- en turnhal als vervanging van de Beukenkamp. Door jarenlang intensief overleg van de sportraad met de politiek en gemeente komt er straks een mooi sportcomplex met de door de verenigingen gewenste afmetingen!
Voorafgaand aan de twee gemeenteraadsverkiezingen in 2006 en 2010, werden in een goed gevulde raadszaal de politieke partijen op een voortreffelijke manier door Tom Egbers, sportpresentator van Studio Sport, aan de tand gevoeld maar door de bezuinigingen moeten wij er deze verkiezingen helaas vanaf zien…

Toch hopen we u als Sportraad, mede door deze column, te wijzen op het belang van de sport voor de gemeente Purmerend!

De Sportraad