INVESTEREN IN DE TOEKOMST
Op zaterdag 7 november jl. stond er in een landelijk dagblad, onder de kop “Clubs raken extraatje kwijt”, een stukje over het schrappen van de regeling waarmee sportverenigingen energiebelasting, beter bekend als “ecotaks”, kunnen terugvragen.
Hierdoor lopen ook Purmerendse verenigingen met een eigen accommodatie straks een behoorlijk bedrag mis. In 2015 zullen zij voor het laatste jaar gebruik kunnen maken van de huidige regeling teruggave energiebelasting. Hiervoor in de plaats komt het ministerie met een subsidieregeling voor de verenigingen die investeren in energiebesparing of groene stroom. Voor groene investeringen kunnen de verenigingen straks, onder voorwaarden, een kwart van dit bedrag aan subsidie krijgen.

KOMENDE TIJD INVESTEREN?
In Purmerend zijn een aantal sportverenigingen daar al mee bezig of hebben plannen in die richting. Zo is FC Purmerend bezig met de afwerking van vier nieuwe kleedkamers, heeft Elckerlyc plannen om de kantine op te knappen, staat bij rugbyclub RCW een noodzakelijke verhuizing voor de deur en moet het BUDO centrum (na het uiteindelijk niet doorgaan van de verhuizing) fors gaan renoveren. Voor de meeste verenigingen zal investeren niet makkelijk zijn hoewel het ministerie aangekondigd heeft dat de verenigingen voor de nieuwe subsidieregeling via de Stichting Waarborgfonds Sport tegen een lage rente kunnen lenen. Maar dat lenen houdt natuurlijk ook eens op.

WAT DOEN DE VERENIGINGEN AL?
De voetbalverenigingen Purmersteijn en Wherevogels werden recentelijk verblijd met de mededeling dat zij volgend jaar, i.p.v. renovatie van de velden, ieder een tweede kunstgrasveld krijgen. Dit is natuurlijk goed nieuws, maar dat betekent ook dat er ook door de verenigingen geïnvesteerd moet worden. In Purmerend is het beleid dat de verenigingen, bij het aanleggen van kunstgrasvelden, ook zelf een financiële bijdrage dienen te leveren.
Dat betekent dat er misschien weer een bezoek aan een bank gemaakt moet worden om een lening af te afsluiten maar dat gaat, mede door het ontbreken van een garantstelling van de gemeente, deze tijd niet altijd even makkelijk meer.

ONZEKERE TIJDEN
Als Sportraad constateren wij dat er voor de verenigingen, zeker na 2015, onzekere (finacièle) tijden aanbreken. Door de opeenstapeling van maatregelen en de noodzaak tot investeren wordt dit een oprechte uitdaging. Naast de door de besturen te nemen verantwoording zal vooral de bereidheid van de leden hun bijdragen hieraan te leveren belangrijk worden.
Gelukkig zijn de laatste jaren voor een deel de achterstanden van de sportvoorzieningen in Purmerend ingelopen. Met de bouw van de multifunctionele sporthal en de realisatie van het nieuwe rugbycomplex in het vooruitzicht wordt vooral voor de binnensport een flinke stap gezet. In het voorjaar van 2015 gaat de gemeente zich uitspreken over de sportaccommodatienota. In deze nota worden de ontwikkelingen en de behoeften van de sport in Purmerend tot 2026 aangegeven. Politiek en sport zullen dan gezamenlijk tot de juiste conclusies moeten komen.