In de wirwar van sportbeleid op lokaal niveau heeft onderzoeker Remco Hoekman zijn licht laten schijnen, en zijn bevindingen zijn als een kompas voor veel beleidsmakers. Als sportraad leek het ons een kijkje in die beleidskeuken te nemen. In zijn proefschrift uit 2018 onthult Hoekman dat bepaalde eigenschappen van lokaal sportbeleid een cruciale rol spelen in de sportdeelname en daarmee ook in de sociale participatie van verschillende groepen.

Hoekman wijst op een interessant verband: gemeenten die meer investeren in sport, creëren een vruchtbare bodem voor jeugd en lagere statusgroepen om actiever deel te nemen aan sportverenigingen. Het is als het ware een investering in de sociale cohesie, waar sport als bindmiddel fungeert. Een extra impuls komt van een divers sportaanbod, wat leidt tot een hogere maandelijkse sportdeelname.

Toch is het belangrijk om deze bevindingen in perspectief te plaatsen. Het onderzoek wijst uit dat lokale sociale omgevingen en sociaaleconomische achtergronden de belangrijkste factoren zijn bij het verklaren van sportdeelnameverschillen.

Wat betekent dit voor beleidsmakers? Hoekmans onderzoek biedt daarvoor waardevolle inzichten voor lokaal sportbeleid: Lokaal sportbeleid beïnvloedt in zekere mate individueel sportgedrag; Het herkent specifieke groepen en omgevingen die extra aandacht verdienen, waardoor doelgroepenbeleid effectiever kan worden ingezet; Nederland heeft een degelijke sportinfrastructuur, maar de uitdaging ligt in het optimaal benutten ervan en aanpassen aan veranderende behoeften.

Hij moedigt dan ook aan tot een lerend beleid. Reflectie op de betekenis van sportbeleid en de werkzame mechanismen zijn belangrijk. Sport kan dienen als een ‘proeftuin’ voor andere beleidsterreinen, waarbij gemeenten experimenteren en de impact op maatschappelijke doelen meten. Dit vergroot niet alleen de effectiviteit en doelmatigheid van het sportbeleid, maar opent ook de deur naar een meer inclusieve en participatieve samenleving.

In Purmerend zijn we goed op weg om een sportgemeente te worden. Maar het herkennen en bereiken van groepen en omgevingen die extra aandacht verdienen blijft een uitdaging. Want helaas scoort Purmerend laag op het landelijke gemiddelde als het gaat om georganiseerde sportdeelname.