In de opwindende wereld van sport is er soms een schaduw van agressie, pesten, matchfixing, intimidatie en discriminatie. Maar waarom zou dit gedrag überhaupt een plaats hebben in een omgeving die zou moeten verbroederen? Dit vormde een van de onderwerpen tijdens het recente Sportcafé in Purmerend, georganiseerd door Spurd.

Hoewel veel van de besproken onderwerpen bekend waren, waren er ook momenten van: “Oh ja, dat moeten we nog doen.” Een belangrijk punt dat naar voren kwam, was het belang van het aanstellen van een vertrouwenspersoon binnen sportverenigingen. Deze persoon, los van het bestuur maar bekend met de sport, fungeert als een toegankelijk aanspreekpunt.

Een ander onderwerp dat ter sprake kwam, was de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Velen weten dat deze nodig is, maar wat niet altijd bekend is, is dat NOC*NSF een regeling heeft die gratis VOG mogelijk maakt voor verenigingen. Het mooie hieraan is dat verenigingen worden gestimuleerd om maatregelen te treffen die bijdragen aan een veilige sportomgeving. Als aan deze eenvoudige maatregelen wordt voldaan, kan een vereniging in aanmerking komen voor de regeling ‘gratis VOG’.

Op onze website bieden wij handige links met praktische tips voor besturen die streven naar een veilige sportomgeving. Daarnaast bieden ook de sportbonden informatie over dit onderwerp.

Het is niet alleen een verantwoordelijkheid van besturen of sportaanbieders. Zij moeten vooral de kaders creëren en de voorbeeldfunctie vervullen.  Het zijn de sportbeoefenaars, de ouders, de trainers en de vrijwilligers die betrokken zijn bij de sport die hier concrete invulling aan geven. Zij dienen bewust te zijn van een onveilige omgeving, het signaleren hiervan en elkaar steunen wanneer dit zich voordoet. Met elkaar kunnen we zo een cultuur van respect en veiligheid creëren, waarin sport werkelijk verbroedert en inclusief is voor iedereen. Want als we een sportstad willen worden zullen wij met elkaar naast goede accommodaties ook moeten investeren in een positieve en veilige sportcultuur

Meer informatie hierover:  kijk op NOC*NSF >>