Ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, land van herkomst etc. iedereen moet gebruik kunnen maken van sportaanbod. Een bijzondere groep die hierbij ook hoort zijn mensen die een fysieke, visuele of geestelijke aandoening hebben. Het zal duidelijk zijn dat dit relatief kleine groepen zijn die onderling nog eens sterk verschillen qua mogelijkheden.

Hierbij staan we voor de volgende uitdagingen: er is een relatief klein en versnipperde vraag naar specifieke bewegingsaanbod.  Door deze relatief kleine en versnipperde vraag is er dus ook weinig specifiek bewegingsaanbod; daarnaast blijkt het lastig de doelgroepen te vinden om wie dit gaat; de schaalgrootte van het bewegingsaanbod is voor een sportaanbieder lastig. Deze zal op zijn minst kosten neutraal moeten kunnen draaien en zal ook de juiste begeleiding moeten kunnen aanbieden.

Het effect hiervan is dat het sportaanbod voor gehandicapten lokaal zeer beperkt is en dat het aanbod vaak ook buiten de gemeente grenzen wordt aangeboden, als dit al wordt aangeboden. Een bijkomend probleem is dat een gehandicapte ook op de plaats van het sportaanbod moet kunnen komen. Dat blijkt een uitdaging. Men dient het vervoer te regelen en te bekostigen. Ook de kwaliteit laat te wensen over. Het vervoer komt iemand te laat van huis halen of komt een uur, nadat het trainingsuur is afgelopen, een keer opdagen. Dus tegen vaak hogere kosten, die andere sporters niet hebben, krijgt men een slechte prestatie.

Als sportraad ondersteunen wij sportverenigingen die, in overleg met de bonden of de gemeente, sportaanbod bieden voor gehandicapten. Maar dat is niet genoeg. Wij vinden dat er een lokaal beleid moet komen dat zich richt op het faciliteren van bijvoorbeeld het vervoer van en naar sport- en bewegingsaanbod. Een centraal loket waar een gehandicapte zich voor vervoer kan melden. Door centrale afspraken over de vervoersbewegingen kan met ook betere kwaliteitsafspraken maken en wellicht de kosten in toom houden. Kortom een specifiek beleid voor een relatief kleine groep is noodzakelijk.