Onder de 75 sportbonden in Nederland vallen ruim 22.000 sportverenigingen en meer dan 4 miljoen leden. Bewegen is goed voor de gezondheid, dus deze bonden dragen al direct bij aan de gezondheid van veel mensen. Maar er liggen nog kansen om breder in te zetten op gezondheid.

Gezondheid in de breedste zin

Bij gezondheid gaat het niet alleen om het stimuleren van gezond gedrag, zoals bewegen en gezond eten. Een sportbond die gezondheid bevordert, heeft ook aandacht voor bredere maatschappelijke thema’s. Bijvoorbeeld inclusie en duurzaamheid.

Verder gaat het niet alleen om de gezondheid van sporters, maar ook om die van bijvoorbeeld trainers, vrijwilligers, niet-leden en medewerkers van de bond.

Een voorbeeld zijn en ondersteuning bieden

Om gezondheid te bevorderen moet een sportbond gezondheid als belangrijk thema opnemen in haar visie, waarden en leiderschap. Daarnaast moet ze sportverenigingen hierbij ondersteunen met trainingen en activiteiten. In de richtlijnen staan voorbeelden en tools die bonden hierbij kunnen gebruiken.

Theorie en praktische voorbeelden

De richtlijnen beginnen met wat theorie:

  • Wat is een sportbond die gezondheid bevordert?
  • Welke voordelen heeft dit voor de georganiseerde sport?
  • En welke fases kan een sportbond hierbij doorlopen?

Daarnaast bevatten de richtlijnen praktische voorbeelden, strategieën en toolkits. Die kunnen de bonden zelf, maar ook de aangesloten sportverenigingen gebruiken om in te zetten op de gezondheid van mensen en de vereniging.

Lees verder>>