Iedere vrijwilliger, mantelzorger of vrijwilligersorganisatie kan gratis gebruik maken van de uitgebreide ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente.
De gemeente heeft de verzekering afgesloten bij schadeverzekeraar Centraal Beheer.
Met deze verzekering is iedere vrijwilliger – actief in de gemeente, of voor een organisatie uit de gemeente – tijdens het vrijwilligerswerk verzekerd.

Voor wie is de verzekering?

Voor iedere vrijwilliger die ‘in enig organisatorisch verband’ onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend. Mantelzorgers vallen onder het basispakket van de verzekering.

Alle vrijwilligers zijn, ongeacht hun leeftijd, verzekerd:

  • Ook bij eenmalige activiteiten, kerkelijk werk en buurtactiviteiten
  • Er geldt geen minimum aantal uren

Doelgroepen die niet voor de regeling in aanmerking komen:

  • Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositie- regelingen.
  • Stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen evenmin onder de definitie van vrijwilligers.

Is registratie van persoonsgegevens van de vrijwilliger nodig?

De afgesloten verzekering is eenvoudig en zonder registratie. Het verzekeringspakket biedt een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente is verzekerd.

Wat omvat het verzekeringspakket?

Basispakket:

  • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers Pluspakket:
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
  • V erkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

De verzekering geldt alléén gedurende het uitvoeren van het vrijwilligerswerk.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en /of plaatselijk beleid

Aanvragen

De vrijwilliger of rechtspersoon download het digitale schadeformulier van de website van de Vrijwilligerscentrale of belt met 0299-454400.
De Vrijwilligerscentrale zendt de claim vervolgens digitaal door naar de verzekeraar.
De vrijwilligerscentrale kan de gegevens nagaan bij de verenigingen of organisaties om te controleren of iemand terecht een claim indient.

Afwikkeling schade

De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. Heeft de vrijwilliger nog vragen dan contact opnemen met Centraal Beheer. Als er sprake is van een eigen risico, zal dit met de vrijwilliger of rechtspersoon worden afgewikkeld.