Duurzaamheid is een begrip dat steeds meer binnen de sportwereld een rol speelt. Het is een thema waar veel zaken onder vallen en waar veel sportverenigingen in Purmerend al jaren succesvol mee bezig zijn.

HOE VRAAG WORDT VOORAL GESTELD

Zo dient een vereniging financieel gezond te zijn. Vrijwel alle verengingen hebben een solide financiële basis. De verenigingsstructuur met de jaarlijkse controle van de ledenvergadering staan hier borg voor. Recent is er dan de privacywetgeving. Waarbij wij merken dat vooral de ‘hoe’ vraag domineert. Ook een bewust kantinebeleid draagt bij aan een duurzame sportvereniging. En ondanks de landelijke berichten heeft Purmerend op basis van controle gegevens in 2017 uitstekend gescoord op de naleving van de alcoholafspraken. Ook zien we steeds meer kantines die werk maken van bewuste voeding. We zien al kantines die het broodje kroket (niet zo ongezond), aanvullen met een broodje gezond of maaltijdsalades. Ook integriteit is een thema dat past bij duurzame sport. Geen gebruik van stimulerende middelen, bestuurders en kader die alleen met een verklaring omtrent gedrag (VOG) hun vrijwilligers werk mogen doen.

INVESTERINGEN

Waar met betrekking tot duurzaamheid meer aandacht voor moet komen zijn accommodaties en een duurzame samenleving. Deze punten kunnen de sportverenigingen niet alleen. Om tot energiezuinige accommodaties te komen zijn er extra investeringen nodig en dienen accommodaties versneld te worden afgeschreven dit gaat niet zonder hulp van de gemeente. Ook zien we steeds meer ‘mannensporten’ die als gevolg van de emancipatie ook door dames worden geambieerd. Een goede zaak, maar dit vraagt wel extra investering aan de accommodaties en past ook bij een duurzame samenleving.

BELEIDSONTKOKERING

Voor een duurzame samenleving hebben we trouwens nog veel te doen. Het begint al met de vraag wat een duurzame samenleving is. Als we dit samenvatten in zoiets als: iedereen doet mee. Dat betekent dat er veel meer bewegingsaanbod zal moet zijn voor ouderen en gehandicapten. Maar binnen deze doelgroepen is weer veel onderscheid te maken en ieder probleem heeft zijn eigen ‘potje’ met zijn eigen bestuurlijke drukte. Wij pleiten voor minder beleidsverkokering tussen aanbod van zorg, accommodatiebeleid, vervoerders en aanbieders van beweging en meer actie in de wijk tussen de zorginstellingen, onderwijs en sportverenigingen. Stel dat iemand nu met vervoer naar een sportaanbieder gaat, dan is het maar de vraag of deze persoon weer op tijd wordt gehaald. Maar er kan ook een aanvullende dienst nodig zijn om iemand uit de rolstoel te krijgen of een verstandelijk beperkt iemand ook tijdens zijn sportbeoefening naast de trainer te ondersteunen.

Een uitdaging voor het nieuwe college ‘beleidsontkokering’ om een duurzame samenleving te creëren waarbij iedereen mee doet.

Bewegen binnen de sport

Sportraad Purmerend