Als sportraad hebben we vaak het algemene belang van sport en bewegen genoemd.
Enkele weken terug is er een rapport verschenen van het Kenniscentrum Sport.
Dit rapport ondersteund onze visie met cijfers, namelijk dat bewegen geen doel op zichzelf is maar een beleidsinstrument voor de politiek. Veel andere maatschappelijke doelstellingen zoals gezondheid, mobiliteit, saamhorigheid en dalende criminaliteit worden bereikt.

In het rapport wordt duidelijk dat het maatschappelijke resultaat positief is en per persoon op kan lopen tot circa € 25.000-100.000. Dit komt vooral ten goede aan arbeid en gezondheid. De sociale waarde van sport kan echter beperkt in geld uitgedrukt worden. Hierbij is het van belang op te merken dat geen rekening is gehouden met de kosten die gemaakt worden om mensen in beweging te krijgen. Dit laatste is iets wat wij als sportraad ook proberen te bereiken door sport laagdrempelig en ‘om de hoek’ mogelijk te maken.

Als gekeken wordt naar de verdeling van deze kosten en opbrengsten wordt duidelijk dat u zelf van veel effecten profiteert. Maar ook de werkgevers en de zorgverzekeraars. Immers bewegen bevordert de gezondheid en is preventief tegen vele kwalen. Hierdoor zijn mensen minder ziek en daar hebben de werkgevers en de verzekeraars baat bij. Mogelijk lopen de overheid en pensioenverzekeraars wel aan tegen hogere AOW en pensioenkosten als gevolg van een toegenomen levensverwachting. Maar ook bevordert bewegen daarentegen, door de fitheid, de ‘opbrengst’ per burger gemiddeld gedurende zijn werkzame jaren.
Dit betekent meer profijt hiervan in de niet werkzame jaren.

De baten voor de gemeenschap liggen vooral op de sociale aspecten. De gehele maatschappij profiteert van minder criminaliteit, toegenomen sociaal kapitaal en leerprestaties en het voorkomt (voortijdig) schooluitval. Klik rechts op de buttom en download het hele rapprt. ierin treft u het makkelijk leesbare rapport aan. Hier kunt u de cijfermatige conclusies in detail teugvinden.

De uitkomsten van het rapport sterkt ons als sportraad dat we voor de komende gemeenteraadsverkiezingen de juiste speerpunten hebben geformuleerd. Ook deze treft u op onze website aan. De hoofdlijnen van onze speerpunten zijn: een laagdrempelige en bereikbare sport. Dus betaalbaar en in de buurt. Daarnaast pleiten we ook voor gericht beleid om sportevenementen naar Purmerend te halen en de toppers van verenigingen meer te faciliteren. De komst van De Beuk is daarom een belangrijke mijlpaal voor de sportieve toekomst van Purmerend. De diverse gebruikersgroepen zijn content met de accommodatie. Spurd wordt dan ook regelmatig benaderd voor de mogelijkheid om sportevenementen te organiseren. Kortom een goed bewegingsbeleid begint met goede voorzieningen. Of dit nu om ‘punaises’ op straat gaat om de hardlopers te ondersteunen, een Johan Cruyff veld of de accommodatie waarvoor men dan even op de fiets moet.

Bewegen binnen de sport

Sportraad Purmerend
www.sportraadpurmerend.nl