De gemeenteraadsverkiezingen staan volgend jaar maart gepland. Ter voorbereiding zijn wij als Sportraad met de politieke partijen in contact over de voor de sport meest belangrijke aandachtspunten.
In deze column zullen we een aantal van deze punten toelichten. Wij hopen dat in veel verkiezingsprogramma’s de adviezen van de Sportraad worden overgenomen of tot inspiratie leidt om tot een samenhangend en duurzaam bewegingsbeleid te komen. Sport en bewegen is daarbij geen doel op zich maar ondersteunt beleid op andere gebieden zoals: gezonde samenleving, sociale cohesie en bestrijding van criminaliteit.

De breedtesport vormt volgens ons de basis van de samenleving. Er dient daarom een ruim bewegingsaanbod te zijn voor iedereen in de buurt. Het bewegingsaanbod kan divers zijn, zoals verenigingen, commercieel, maar ook in de openbare ruimte. Denk hierbij aan Johan Cruijff veldjes, ‘punaises’ voor de hardlopers of brede veilige fietspaden in en rond de stad.

Het is de taak van de gemeente om de georganiseerde sport voor de individuele inwoner betaalbaar te houden. Voor de minder draagkrachtigen heeft de gemeente al een ‘Meerdoen-regeling’.
Van deze mogelijkheid wordt jammer genoeg nog te weinig gebruik gemaakt. De gemeente en de verenigingen zullen de regeling meer en misschien anders onder de aandacht moeten brengen.

Om het bewegingsaanbod te faciliteren is een sterk en zelfstandig staand sportbedrijf Spurd noodzakelijk. Met succes zorgt deze stichting de afgelopen jaren voor de exploitatie van sportaccommodaties, stimuleren van nieuwe sportinitiatieven, verenigingsondersteuning en het organiseren van evenementen. Door de unieke positie van Spurd, waar vraag en aanbod bij elkaar komen, willen we hier ook een specifiek vrijwilligerspunt voor sportverenigingen onderbrengen.

De plannen voor de woningbouw ‘Purmerend 2040’ zijn belangrijk om de stad ook in de toekomst aantrekkelijk te houden. Bij de inrichting dient in iedere wijk voldoende bewegingsaanbod te zijn maar ook in de toekomst dient er ruimte tot groei te zijn. De ‘zelfredzaamheid’ van verenigingen vinden wij belangrijk. Daarbij hoort ook het op orde houden van de accommodaties, horeca en het ontwikkelen van nieuwe sporten. Dit vraagt vaak om investeringen waarbij de gemeente hulp kan bieden door het afgeven van gemeentegarantie. Deze mogelijkheid is enige jaren terug komen te vervallen met als gevolg dat verenigingen hierdoor geen leningen van banken meer kunnen krijgen. Deze maatregel kost in beginsel heel weinig maar stelt verenigingen wel in staat te investeren en verder te groeien. Noodzakelijk, want stilstand betekent over het algemeen achteruitgang.

De nieuwe multifunctionele sportaccommodatie wordt in september geopend en zal de sport in Purmerend een positieve impuls geven. Wij hopen met onze aandachtspunten, welke u allemaal op onze website kunt lezen, het bewegingsaanbod verder te stimuleren. Onze ambitie: Purmerend duurzame Sportstad 2040.

Wij wensen u een fijne zomer.

Download hier de speerpunten sportraad