DRANK EN HORECAWETGEVING

Met ingang van 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) in werking getreden. De wetswijziging is doorgevoerd om schadelijk alcoholgebruik onder jongeren effectiever tegen te gaan, administratieve lasten terug te dringen en alcoholgerelateerde overlast en verstoring van de openbare orde terug te dringen. Na intreding van de nieuwe DHW, heeft de gemeente een jaar de tijd genomen om de verplichte verordening voor de paracommerciële horecabedrijven (o.a. sportverenigingen) vast te stellen.

WIJZIGINGEN DRANK- EN HORECAWET  MET INGANG VAN 1 JANUARI 2013

  • Handhaving van de wet valt voortaan onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten; voorheen Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).
  • Administratieve lasten nemen af; nieuwe leidinggevenden hoeven niet langer een nieuwe vergunning aan te vragen, maar kunnen vermeld worden op een aanhangsel van de vergunning. Ook kunnen gemeente over gaan op een (digitaal vergunningensysteem.
  • Jongeren onder de 18 jaar in het bezit van alcohol, zijn strafbaar (zowel in de horeca als op de openbare weg); voorheen was alleen de alcoholverstrekker strafbaar.
  • Verkopers krijgen te maken met een zogenaamde ‘3 strikes-out’ maatregel; bij 3x overtreding van verboden verkoop in 12 maanden tijd, kan de vergunning worden geschorst of ingetrokken
  • Barvrijwilligers bij sportverenigingen zijn niet langer verplicht een instructie verantwoord alcohol schenken te volgen
  • De Verklaring Sociale Hygiëne is niet langer verplicht. Het bestuur dient wel een reglement vast te stellen dat verstrekking van alcoholhoudende drank vanuit het oogpunt op sociale hygiëne op verantwoorde wijze gebeurd. In dit reglement moet tevens worden vastgelegd welke kwalificatienormen worden gesteld aan de voorlichtingsinstructie op het gebied van sociale hygiëne die barvrijwilligers krijgen en hoe door/namens het bestuur wordt toegezien op de naleving van het reglement.

ALGEMENE PLAATSELIJKE VERORDENING PURMEREND

De gemeenteraad stelt de Drank- en Horecaverordening vast of kan de bepalingen opnemen als onderdeel van de gemeentelijke APV. Purmerend kent een Algemene Plaatselijke Verordening Purmerend en geen Drank- en Horecaverordening. Na intreding van de nieuwe DHW, heeft de gemeente een jaar de tijd om de verplichte verordening voor de paracommerciële horecabedrijven (o.a. sportverenigingen) vast te stellen.

GEVOLGEN VOOR VERENIGINGEN

Sportverenigingen met een eigen kantine kunnen mogelijk controles verwachten. Bij deze controles gaat het om de datum van afgifte van de vergunning, of de inrichting nog in werking is en of er sindsdien aanpassingen zijn geweest die een nieuwe vergunning vereisen.

VERHOGING BESTUURLIJKE BOETES DRANK- EN HORECAWET

Naast de invoering van de nieuwe DHW, gaan ook de bedragen van de bestuurlijke boete Drank- en Horecawet omhoog. De bedragen kunnen oplopen van € 680,- tot € 2720,–. De hoogte van de bestuurlijke boetes is vastgelegd in het Besluit Bestuurlijke boete Drank- en Horecawet.

HEEFT U NOG VRAGEN?

Dan kunt u contact opnemen met verenigingsondersteuning van Spurd op 0299-418 128. Of stuur een mail naar helen.kaptein@spurd.nl of agnes.loogman@spurd.nl.