NIEUWJAARSTOESPRAAK VOORZITTER

Namens de Sportraad Purmerend heet ik u van harte welkom op onze nieuwjaarsreceptie en wens u allereerst een gelukkig, gezond en sportief 2016.
Vanwege het avondvullende programma hebben wij gekozen voor minder sprekers zodat u toch de gelegenheid heeft met elkaar van gedachten te wisselen.

Een belangrijke mijlpaal is vanavond bereikt met een prachtig resultaat. Door initiatief, samenwerking en doorzettingsvermogen is er na vijf jaar weer een sportgala. Hier wordt nog maar eens duidelijk hoeveel talent onze regio rijk is. Ik ben graag bereid en wellicht tot tevredenheid van u om hiervoor mijn speech kort te houden.

Ik wil met u terugblikken op 2015.
Het afgelopen jaar hebben we veel energie gestoken om tot de aanbesteding van de multifunctionele sportaccommodatie te komen. Ook is veel energie besteedt aan de organisatie van dit gala. Continu werken we aan onze communicatie met u. De website die steeds meer wordt bezocht, onze columns in het Purmerends Nieuwsblad en onze contacten bij de verenigingen, de fracties en de gemeente zelf. In samenwerking met de vereniginsondersteuners van SPURD zijn wij veel verenigingen van dienst geweest door het bestuur op onderdelen te helpen, subsidieaanvragen in goede banen te leiden, belangen samen te brengen of stage/afstudeeronderzoek een goede richting te geven.

Namens het bestuur wil ik daarom ook vooral mijn dank uitspreken aan iedereen die op welke manier ook zijn of haar bijdragen heeft geleverd aan deze activiteiten.

In zijn traditionele Nieuwjaars speech noemde de burgemeester een aantal uitdagingen voor Purmerend die ook voor de sport van betekenis zijn. Ik tik kort even aan:

Voor de stad schetste de burgemeester twee scenario’s: één van consolidatie
of één van beheerste groei. In een stad als Purmerend die hoort bij de metropool Amsterdam hoort een ambitie van groei. We moeten aan tafel zitten en mede regie voeren voor onze regio. Alleen dat geeft een antwoord op de krapte in de huisvesting, de vergrijzing, vervoer, vervolgonderwijs en andere zaken die om een antwoord vragen. De sportraad ziet deze groei ook als een kans om verder te groeien in de kwaliteit van sportvoorzieningen. Je hebt tenslotte volume nodig om zaken te bekostigen.

Sport is een krachtig middel om Purmerend op de kaart te zetten. Het initiatief om dit sportgala te organiseren is wat dat betreft een goed begin. Onze regio is zeer rijk aan talent en sub (top)sporters. Stichting topsport atletiek Purmerend verwacht bijvoorbeeld drie atleten te kwalificeren voor de olympische spelen dit jaar. Daar moeten we meer mee doen. Nu is het vooral liefde werk / oud papier en wat een sporter bereid is zelf op te brengen. Als Sportraad willen we dus met name meer aandacht gaan geven aan deze groep. Wij weten dat het college hier ook open voor staat. Daarom nodigen wij de betrokken wethouders, het onderwijs, Spurd en het bedrijfsleven uit om hiervoor een taskforce te creëren. Die niet gaan praten maar vooral zaken gaat regelen op het gebied van facilitering en benutting. Het zijn niet alleen kosten maar ook economische en maatschappelijke opbrengsten. Wij stellen ons graag beschikbaar die kar te trekken.

Zoals u in onze maandelijkse columns terug kunt lezen is sport geen doel maar een middel om andere zaken te bereiken. Het geeft antwoord op de eenzaamheid, het vergroot saamhorigheid en gezelligheid, maar wat denkt u van de kansen die sportverenigingen bieden op het gebied van inburgering. Sport verbroederd, haalt mensen uit een sociaal isolement en is gezond. Maar dan moet je wel tijdig beginnen. Overigens is het ook leuk…

Recent werden ook wij geconfronteerd met de resultaten van de evaluatie van het alcohol convenant. Wij zien en horen positievere resultaten dan het onderzoek doet vermoeden. Wij wijzen er op dat er nimmer een nulmeting is gedaan, we missen dus een referentiekader om te kunnen oordelen over de huidige bevindingen. Is het convenant dan een succes? Wij zeggen volmondig JA! Zijn we dan tevreden: NEE! De overtredingen moeten naar 0 toe.

Als Sportraad weten wij echter welke inzet de verenigingen hebben gedaan en nog steeds doen om het schenken van alcohol aan minderjarigen stop te zetten. We zijn dan ook vol vertrouwen naar de toekomst toe dit beleid met of zonder convenant te versterken.

Ook dit jaar wil ik een bijzonder woord van dank uitspreken aan het VSB Fonds Beemster. Door de financiële steun die een aantal Purmerendse verenigingen hebben mogen ontvangen is in veel gevallen het onmogelijke toch mogelijk gemaakt.

In onze agenda 2016 richten we ons onder meer op: Accommodatiebeleid voor de komende jaren, realisatie multifunctionele sporthal , huis van de sport en BTW vraagstuk, netvang projecten, aangepast sporten en last but not least subtop- sportbeleid op de politieke agenda krijgen.

Tot slot:
De rol van de sportraad is op de achtergrond opiniërend, regelend en verbindend. Graag wil ik dan ook een toast uitbrengen op een minstens zo goede samenwerking met alle belanghebbenden als vorig jaar.

Ik dank en wens u verder een fijne avond.

René Voorwerk, voorzitter