VOG is niet voorspellend

Binnen (sport)verenigingen wordt veel met kinderen gewerkt. Een kwetsbare groep. En helaas blijkt in de media dat er te laat of helemaal niet wordt ingegrepen bij gevallen van seksueel ontoelaatbaar gedrag. Maar het lijkt wel, omdat het een lastige materie is, dat we collectief onze kop in het zand steken.

Het begint met de VOG-registratie. Dit is een belangrijk document die door het ministerie van justitie en veiligheid wordt afgegeven en aangeeft of iemand in het verleden geen overtredingen op financieel gebied of bijvoorbeeld seksueel overschrijdend gedrag heeft begaan.

Maar een VOG zegt alleen iets over het verleden van een persoon. En als we weten dat ongeveer 1 op de 10 sporters bij sportverenigingen slachtoffer is van seksueel overschrijdend gedrag en 90% van de gevallen niet gemeld wordt (cijfers NOCNSF), dan begrijpt u wel dat de VOG belangrijk is, maar ook een beperkte waarde heeft.

Sommige verenigingen denken dat ze klaar zijn met een VOG-registratie, als men dit al heeft. Maar het belangrijkste is de bewustwording bij leden (ouders), trainers en andere vrijwilligers om met name het gevolg van seksueel ontoelaatbaar gedrag te signaleren. Dit is over het algemeen onvoldoende ontwikkeld.

Wij als sportraad vinden het van belang dat er binnen de verenigingen een actief voorlichtingsbeleid, voor zowel de leden (ouders) en de trainers, wordt gevoerd. Hiermee vergroot je de sociale veiligheid binnen teams en de vereniging. Deze sociale veiligheid is belangrijk om in beginsel afwijkend gedrag te herkennen en te bespreken. Afwijkend gedrag kan namelijk een gevolg zijn van ontoelaatbaar gedrag. Ook bepaalde gedragsregels kunnen hierbij helpen om de schijn van ontoelaatbaar gedrag te beperken.

Dit zal een investering van jaren zijn. Het is moeilijk en vraagt geduld en bestuurlijk leiderschap. Maar als dit voor elkaar is heeft de verdere formele afdoening, zoals de bonden hebben ingericht, echt zin. Want voorkomen is beter dan genezen, zoals u weet.

Het Vertrouwenspunt Sport van het NOC NSF is een handig adres. Zij bieden expertise en ondersteuning op dit lastige en hardnekkige vraagstuk. Kijk verder »