Het is hetzelfde als met bedrijven, het kost meer moeite om een nieuwe klant te werven dan bestaande klanten te behouden. Maar daar moet je wel wat voor doen. Voor verengingen geldt hetzelfde. Daar is het de kunst de leden te behouden voor de vereniging en als het kan te benutten.

KANSEN

Voor sportverenigingen zijn er een aantal kritische maar ook kansrijke momenten. Zo rond het 12e leeftijdsjaar gaat men naar de middelbare school; de leeftijd dat men het middelbaaronderwijs verlaat en op latere momenten. Die latere momenten zijn juist weer gekoppeld aan fases zoals gezinsvorming, het ouder worden en weer bewust worden om meer te bewegen. Daarna komt dan de periode dat mensen het weer wat rustiger aan willen doen. Kortom veel verenigingen overkomt dit en ondergaan dit en zien het als een niet te beïnvloeden vraagstuk.

VOORBEELDEN

Er zijn echter goede voorbeelden van verenigingen die hierop succesvol inspelen.
Als je de in- en uitstroom patronen van de leden kent kun je hiermee rekening houden. Immers het vertrek heeft niet altijd met de keuze voor aan andere stad te maken. De levensfase waarin het lid verkeerd is veel bepalender. Want waarom zijn er bij verenigingen leden in andere stad woonachtig? Er zijn een aantal manieren om leden vast te houden. Een aantal voorbeelden. Als eerste zijn dit de teamactiviteiten. Op teamniveau andere activiteiten organiseren maakt het leuk. Je kunt de teams bijvoorbeeld een eigen budget geven om zelfstandig te besteden aan een teamactiviteit. Om te voorkomen dat het ene team het andere team niet kent of om de senioriteit meer te benutten kun je denken aan het vormen van buddyteams. Hier kan men ervaringen uitwisselen.

MAAK VERTREKKENDE LEDEN ANDERS LID

Ook zijn er verenigingen die bijvoorbeeld lidmaatschappen hebben voor vertrekkende leden. Op die manier hou je de binding en een deel zal weer actief willen worden. Deze leden hebben geen stemrecht op ledenvergaderingen en hoeven niet lid te zijn van de bond. Maar je kunt met en voor hen leuke evenementen ontwikkelen. Dus naast ledenwerving ook de focus op het behouden, het biedt kansen.

Bewegen binnen de sport
Sportraad Purmerend
www.sportraadpurmerend.nl