De jaarwisseling is een moment dat er wordt teruggekeken. Ook wij doen dit regelmatig om te kijken of zaken succesvol verlopen of juist extra aandacht vragen. Als we terugkijken, zien we een aantal verenigingen die moeite hebben een proactief kader op de been te krijgen en te houden. De vorige column ging hier al uitvoering op in en deze kunt u op onze website teruglezen. Een ander vraagstuk is het organiseren van grote evenementen. Met de opening van sportcomplex De Beuk zijn er volop mogelijkheden, maar dit vraagt tijd om aanbod te krijgen en het te realiseren. In 2019 kan Purmerend een aantal grote sportevenementen verwachten zoals eind maart de landelijke turnwedstrijden heren voor het NK.

HET PROGRAMMA-AKKOORD VAN HET GEMEENTEBESTUUR

“Als verenigingen dat nodig hebben, ondersteunen we hen bij het binnenhalen en stimuleren van grotere sportevenementen. Zulke evenementen motiveren sporters, leveren enthousiaste toeschouwers op en dragen bij aan het imago van de stad”.
Als sportraad pleiten we daarom nog steeds voor een taskforce inzake sportevenementen en topsport. Een taskforce bestaande uit gemeente, bedrijfsleven en sportverenigingen. Mogelijk moet dit een aparte stichting worden zodat we meerjarig beleid hiervoor kunnen maken, ondersteund met sponsorafspraken.

TOPSPORT IS EEN MIDDEL

Het is overigens verheugend te zien dat de topsport steeds meer als een middel wordt gezien om sport in alle facetten bij het grote publiek bekend te krijgen. De effecten om maatschappelijke doelstellingen te bereiken: zoals actieve jeugd, meer gezondheid en meer saamhorigheid kennen we. Het feit dat dit ook is opgenomen in het programma-akkoord en dat Spurd een nieuwe medewerker heeft aangesteld met dit thema in de portefeuille getuigd van inzicht.

BEWEGEN IN DE WIJK

Ook vinden wij dat er meer samenwerking moet zijn tussen sportaanbieders en de behoefte in de wijk. Het is nog steeds bijzonder dat enerzijds bewegingsonderwijs op scholen moeilijk te geven is door gebrek aan gekwalificeerde medewerkers en anderzijds verenigingen op zoek zijn naar inkomsten. Juist aan sportverenigingen zijn gekwalificeerde medewerkers verbonden. De rol van buurtsportcoaches is hierbij cruciaal, zij verbinden in de wijk de vraag en het aanbod. Kortom wij zijn ook in 2019 van de straat om al deze ontwikkelingen bespreekbaar te maken.

Wij wensen u gezellige feestdagen toe.

Bewegen binnen de sport

Sportraad Purmerend
www.sportraadpurmerend.nl