Wij zien als Sportraad steeds meer verenigingen die moeite hebben een behoorlijk bestuur op de been te houden. De verantwoordelijkheden en taken rusten op een klein aantal mensen die alles moeten doen. Leden die zich steeds meer als een klant opstellen. Ook de overheid stelt steeds hogere eisen aan verenigingen om te mogen functioneren. Denk hierbij aan wet- en regelgeving voor alcohol maar recent nog de privacywetgeving. Kortom deze mix maken het voor een bestuur lastig. De manier waarop hierop wordt ingespeeld hangt natuurlijk ook samen met de kwaliteit van het bestuur, maar dat telt niet alleen. Uit onderzoek van het RIVM blijken toch een aantal trends die we in deze column noemen. Op onze website treft u de link naar deze trendrapportage aan.

DALING VAN ACTIEVE LEDEN

Het aantal mensen dat lid is van een sportvereniging is tussen 2006 en 2014 gedaald met ruim 11%. Deze daling is vooral zichtbaar bij mensen tussen de 40 en de 70. Bij kinderen tot 10 jaar is wel een stijging te zien in sportlidmaatschap. Ervan uitgaande dat de daling in de toekomst doorzet en daarbij rekening houden met toekomstige veranderingen in de bevolkingsopbouw, zal het aandeel mensen dat lid is van een sportvereniging dalen naar bijna 19% in 2030. In onze regio (grootstedelijk) scoren we lager.

MINDER PLICHTEN

Hoewel blijkt dat mensen steeds meer individueel sporten of zichzelf organiseren erkent men wel de sociale functie van een vereniging. Maar diezelfde mensen hebben wel steeds minder behoefte aan de verplichtingen die bij een clublidmaatschap komen kijken, zoals bardiensten. Ook willen mensen vaker verschillenden sporten proberen, waarvan een deel buiten de club, en zullen zich minder snel voor langere tijd aan een club binden.

UBER

Zoals de taxibranche is wakker geworden door Uber, dat doorgaans een betere dienstverlening levert, zullen verenigingen zich ook opnieuw moeten uitvinden. Maar dat vraagt om meer en intensieve samenwerking tussen verenigingen, flexibele lidmaatschappen met andere verdienmodellen en het lid meer als klant te zien. Daarbij dienen we wel zorg te houden dat sport voor iedereen altijd betaalbaar toegankelijk blijft. Kortom genoeg inspiratie om met elkaar het gesprek aan te gaan.

Bewegen binnen de sport

Sportraad Purmerend
www.sportraadpurmerend.nl