Eerder hebben we al geschreven dat er in Purmerend en omstreken iets bijzonders aan de hand is. Veel sporters beoefenen sport op een hoog niveau. Maar doen dit vooral voor eigen rekening. Uitzonderingen zijn die sporters die of marketing technisch interessant zijn of het topniveau reeds hebben behaald. Zij hebben de mazzel om over een sponsor te beschikken. Voor de categorie hieronder is het vooral afzien en doorzetten en met steun van familie en sportvereniging.

SPORTSTIMULERING

Topsport is belangrijk om op recreatief niveau jeugd te stimuleren om in beweging te komen. De Nederlander wordt namelijk, langzaam maar gestaag, steeds zwaarder en beweegt steeds minder. Als je in clubverband beweegt dan verbeterd dat de saamhorigheid in de samenleving. Lokale sport iconen inspireren anderen om op amateur niveau te gaan bewegen.

BELANGHEBBENDEN

Om lokaal de (sub) topsport te stimuleren hebben we vier belanghebbenden. De sporter: die wil uitblinken in de sport en hiertoe ook wordt uitgedaagd. De sportverenigingen: die er baat bij hebben een ‘icoon’ te hebben als publiekstrekker en om jeugdleden aan te trekken. De gemeente: positief imago voor de stad en om ander beleid op het gebied van meer saamhorigheid, minder criminaliteit en een betere gezondheid te stimuleren. Het bedrijfsleven: positieve associatie met de sport helpt om een betere arbeidsmarkt te krijgen, merkimago en reclame.

ONDERSCHEIDEND

Purmerend kan op sportief gebied meer op de kaart en onderscheidend zijn. Termen als Purmerend sportstad etc zijn al een aantal keren genoemd. Om dit te bereiken zal er een andere cultuur nodig zijn. Een cultuur waarbij er mogelijk een verschuiving komt van sponsoring van verenigingen naar individuele sporters of topteams en een verschuiving van sponsoring naar investeringen. Dit vraagt een geheel andere manier van denken en werken. Immers niet de vereniging is belangrijk maar het team of de individuele sporter. De belanghebbenden hoeven niet altijd met geld over de brug te komen, maar denk aan een gemeente die kan faciliteren door mee te werken aan betaalbare huisvesting, eenvoudiger vergunning verlening voor evenementen of in de promotie behulpzaam kan zijn. Ook verenigingen kunnen een actief beleid formuleren om een goede doorstroom van amateursport naar een (sub) topsporter te maken, naar voorbeeld van het voetbal. En let op: in zo een toekomst wil het bedrijfsleven wel gaan investeren en de paramedici zoals fysiotherapeuten, artsen, diëtisten en dergelijke staan al klaar.

CENTRUM VAN DE SPORT?

Het is een keuze voor allen: Purmerend blijft wat het nu is: een aankomende sub sportstad of Purmerend wordt in de regio Waterland hèt centrum voor de sport. Laat de video van Humberto Tan met Marlou van Rhijn (zie onze website) een inspiratiebron zijn. Klik hier voor de video »

Wij wensen u een goede vakantieperiode toe.