In het najaar gaat de eerste paal voor de multifunctionele sporthal de grond in. En dan gaat het pas echt beginnen. Hoewel veel al is uitgedokterd en afgestemd zal er soms wat kritisch of vragend naar keuzes kunnen worden gekeken. Het is daarom een goed moment u mee te nemen in zo een proces van idee, plan, besluit en uitvoering.

BURGERINITIATIEF

Het is ooit begonnen met een burgerinitiatief om te komen tot een turnhal. Dit burgerinitiatief heeft geleid tot het politieke besef dat er meer moest gebeuren op het sportgebied in Purmerend. Op dat moment ontstaat er een informeel proces van inventariseren en aftasten en de eerste plannen krijgen vorm. Deze inventariserende fase wordt gevolgd door een haalbaarheidsonderzoek. Dat onderzoek geeft antwoord op de vraag wat zoiets ongeveer gaat kosten en of dat betaalbaar is. Toen dit positief was is er met de gebruikers gesproken om vanuit iedere gebruiker groep tot een pakket van eisen te komen. En die kunnen nogal uiteen lopen. Wil het onderwijs een zachte vloer, wil de balsport een harde vloer. Ook zijn er vele bouwkundige veiligheidseisen waar een gebouw aan moet voldoen. Zoals de brandveiligheid maar ook de tijd waarbinnen een pand ontruimd kan worden. Veel van deze overleggen vinden met en tussen ‘specialisten’ van de verenigingen en leveranciers of adviseurs plaats en worden niet bekend, hoewel dit ook niet geheim is. Vele belangen komen samen en leiden tot concessies om tot het definitieve plan van eisen te komen.

SAMEN MET UW BUREN

Maar neemt u eens in gedachten dat u samen met uw buren een huis gaat ontwerpen. Nu dat vraagt veel tijd, afstemming en na veel water in de wijn start de bouw. Wel wij verzekeren u, u hebt daarna nog wel wat uit te leggen. Dit is ook vaak het moment dat men bepaalde uitwerkingen niet snapt of zelfs afkeurt. Daarmee betekent dit niet dat het een slechte huis is, neen het zegt iets over de bewustwording bij meer mensen.

BETAALBAARHEID

Door de vele gebruikers is de multifunctionele sporthal betaalbaar. Immers hoe meer gebruikers hoe meer draaiuren hetgeen de kosten behoorlijk drukt. Als Sportraad kunnen we vaststellen alle gebruikersgroepen zeer constructief hebben meegedacht om tot een optimale accommodatie te komen. Een accommodatie die geschikt is om de lokale en soms de nationale wedstrijd sport naar Purmerend kunnen halen.

WEBSITE IN DE LUCHT

Ondertussen is er een speciale website voor de nieuwe sporthal in de lucht. Hier wordt u volledig geïnformeerd over de besluitvorming die is geweest, de uitwerkingen van de plannen en de uitdagingen die nog opgelost moeten worden. Klik op het kader hier rechts en u bent er.