Veel vernieuwing in de sport wordt vertaald naar het gebruik van uiteenlopende middelen. Het ene middel zorgt voor spierontwikkeling en het andere middel is juist gericht op het ontwikkelen van meer rode bloedlichaampjes wat conditioneel weer beter is. Men kan deze middelen gebruiken net zo lang totdat deze middelen op de verboden lijst staan. Het morele kompas, dus vanuit het gevoel je grenzen stellen, is iets wat in ieder geval in de topsport lastig blijkt. Immers er zijn vele belanghebbenden die mee-eten van de prestaties.

INZICHT

Maar binnen de sport kan ook op andere vormen worden vernieuwd. Denk hierbij aan bewegingstechniek het gebruik van andere materialen bij kleding of meer op wetenschap gebaseerde trainingen, voeding en dergelijke. In de wieler- en schaatssport zie je feitelijk alles terug van deze vernieuwingen. Maar ook in sporten als turnen heeft bij de voorbereidingen voor Rio Nederland weer een succes geboekt. Dat heeft alles te maken met veel trainen maar zeker ook met de wereld erachter. Kennis van voeding, juiste begeleiding, psychologie, groepssamenwerking etc. In Nederland zit veel van deze kennis geconcentreerd in Papendal bij de NOC-NSF. Helaas is deze begeleiding alleen weggelegd voor een bepaalde elite die in staat is of wordt gesteld, dit te bekostigen. Lokaal is deze ondersteuning er niet.

SPORT EN PROMOTIE

Binnen onze regio is de sporter vooral op zichzelf aangewezen met enige steun vanuit de vereniging en soms van de bonden. Des te knapper is dan te zien dat we lokaal wel beschikken over toppers. Toppers die binnen de vereniging een onbedoelde bijrol hebben om de sportdeelname verder te stimuleren. Vaak hebben ze ook een verbindende rol omdat de (jeugd)leden zich aan de prestaties willen conformeren. Het zijn onze lokale promotors. Hoewel er wel geluiden zijn om te werken aan Purmerend ‘sportstad’ is dit nog niet geconcretiseerd. Sport en sportprestaties kunnen een mooie promotie voor de stad opleveren. Zeker als we dit met media ondersteunen en daardoor ook onze lokale industrie en dienstverlenende organisaties beter op de kaart kunnen krijgen.

VERSTERKEN VAN DE BREEDTESPORT EN DE TOPPERS

De sportraad is van mening dat sportstimulering zowel aan onderkant als ook aan de bovenkant belangrijk is om de breedtesport te stimuleren. Immers het doel is iedereen op de een of andere manier voldoende te laten bewegen. Wat wij als sportraad beogen is een bundeling van krachten op het gebied trainingsadvies, coaching, voeding, beweging, fysiotherapie, kleding, psychologie, accommodaties en trainingsfaciliteiten etc. Om de lokale verenigingen te helpen hun eigen beleid voor de breedtesport te kunnen versterken en hun toppers zo te faciliteren om nog beter te worden. Uiteraard zullen deze ideeën concreter moeten zijn en op haalbaarheid worden getoetst. De komst van de nieuwe sporthal, waarvan u alles kunt vinden op onze website, helpt hier zeker bij.

Sportraad Purmerend