SPORT IS DE BESTE MANIER VAN BEZUINIGEN
BELASTING TARIEF
Belastingen zijn uiteraard een zaak van de politiek en daar houdt de Sportraad zich niet mee bezig. Wij houden ons wel bezig met de sportbelangen en daarom maken we ons zorgen om de BTW verhoging. Het kabinet wil het het lage BTW-tarief van 6 procent dat nu voor de sportverenigingen geldt voor het huren van de accommodaties verhogen tot 21%.

BETAALBAARHEID
Deze maatregel heeft grote gevolgen voor de sportverenigingen. De betaalbaarheid en daarmee de toegankelijkheid voor sport wordt lastiger en dreigt bij sommige sporten bijna een elitezaak te worden. Niet alleen de sportbeoefening zelf, maar ook de toegang voor evenementen wordt lastiger. Als georganiseerd bewegen te duur wordt zal dit tot minder leden leiden bij de verenigingen.

SPORT IS EEN BELEIDSINSTRUMENT OM TE BESPAREN
Zoals eerder met u gedeeld is de Sportraad van mening dat bewegen en dus sport een beleidsinstrument is. Een instrument om mensen meer aan het bewegen te krijgen. Sport is de beste bezuiniging die je je maar kunt voorstellen. Meer bewegen leidt tot minder kans op gezondheidsproblemen en dus lagere kosten voor de gezondheid. Ook is bekend dat samen sporten in verenigingsverband een belangrijk bindend fundament in de samenleving is, samen dingen doen en elkaar respecteren. Uit onderzoek blijkt ook dat sport criminaliteit beperkt, ook besparend dus. Denkt u ook eens aan de vrijwilligers die in en om een vereniging actief zijn. Een vereniging brengt teamspirit in onze participatiemaatschappij. Zo een maatschappij is ook besparend omdat er minder snel een beroep op de hulpverlenende instanties wordt gedaan.

De Sportraad doet daarom een dringend beroep op de lokale fracties om landelijk hun stem te laten horen. Een stem die aangeeft dat bij de belastingherziening sport onder het lage tarief laat vallen. De redenen die hiervoor staan genoemd en zijn samen te vatten onder het credo: sport is de beste bezuiniging.