Er was een tijd dat de verenigingen plannen maakten en, indien ze goed van opzet waren, de instemming van de gemeente konden krijgen. Deze instemming werd bekrachtigd met een garantstelling. Met deze garantstelling kon men naar de bank, die bereid was tegen een normale rente een lening te verstrekken.

CRISIS

Vervolgens gebeurde er iets waar de hele maatschappij nog last van heeft.
Crisis na crisis volgden elkaar op. Ook van de bankencrisis hebben we nog last. De overheid en de banken maakten gelijktijdig terugtrekkende bewegingen.
De gemeente Purmerend heeft toen ook besloten de garantstelling te laten vervallen.
De banken verleenden vervolgens geen leningen meer aan de verenigingen.
Dit is nog steeds het geval. Met stilstand tot gevolg.

VERENIGINGEN BLEKEN GEZOND

De redenen van dit besluit waren tegenstrijdig. Men wilde de risico’s voor de gemeente beperken terwijl er in de praktijk door de banken in de laatste dertig jaar nooit op de regeling een beroep is gedaan. De verenigingen bleken gezond genoeg om verplichtingen aan te gaan en ook na te komen.

SPORT IS EEN BELEIDSINSTUMENT

n het huidige sportbeleid van de gemeente is het destijds genomen besluit om de garantstelling te laten vervallen achterhaald. Het college heeft sport hoog in het vaandel staan. De gemeente heeft de ambitie om van Purmerend sportstad van het jaar te maken. Men ziet nut en noodzaak van de breedte – en de topsport en het preventieve karakter van sport om een gezonde samenleving te creëren. Een samenleving van samen dingen doen en een bewustere levensstijl erop na te houden. Dit laatste beperkt de kosten op termijn.

In een eerdere column hebben we aangegeven dat sport daarmee niet een doel is maar een beleidsinstrument. Een instrument dat de samenleving relatief weinig kost en veel oplevert.

COMPLEXE WERELD

De wereld van een sportvereniging is echter niet gemakkelijk geworden.
De accommodaties verouderen en er zijn steeds meer eisen waaraan een accommodatie dient te voldoen. Ook de leden stellen zich steeds meer op als een kritische consument. En er zijn veel verenigingen die zo zijn gegroeid dat de accommodatie aangepast dient te worden.

GARANTSTELLING WEER HERSTELLEN

Gelukkig zien we veel verenigingen die toch proberen te investeren.
Het stagneert niet door de zelfwerkzaamheid van de leden of de geldelijke bijdragen van de leden. Ook is er nooit een vereniging geweest die failliet is gegaan of gebruik moest maken van de garantstelling. Gezien deze feiten heeft de sportraad dit punt hoog op de agenda staan. De garantstelling voor sportverenigingen bij goede investeringsplannen dient weer hersteld te worden.

Bewegen binnen de sport

Sportraad Purmerend