In de huidige maatschappij gedragen veel leden van sportverenigingen zich als consument. Maar om sportverenigingen betaalbaar en laagdrempelig te houden zijn vrijwilligers noodzakelijk. Zijn er te weinig vrijwilligers dan dreigen de actieve leden overbelast te raken en kan zelfs het voortbestaan van verenigingen in gevaar komen.

VACATURES

Uit een onderzoek van het NOC*NSF blijkt dat een vijfde van de sportverenigingen een tekort aan vrijwilligers heeft. Van de ruim 25.000 sportverenigingen hebben 46% vacatures voor vrijwilligers. Ook bij de meeste sportverenigingen in Purmerend is doorlopend behoefte aan vrijwilligers. Vooral belangrijke kaderfuncties zijn moeizaam in te vullen.

ONMISBAAR

Vrijwilligers zijn onmisbaar in de sport. Alleen al clubbestuurders besteden in Nederland in totaal zo’n 600.000 uur per week aan hun vereniging. Daarbij komen nog de uren van trainers, begeleiders, mensen achter de bar, scheidsrechters, schoonmaakploegen en medewerkers voor het onderhouden van de website.

REGELGEVING

De veranderende wet- en regelgeving heeft ook haar invloed. Denk aan de financiële verantwoording maar ook aan trainerslicenties, EHBO- eisen en de door ons, overigens van harte ondersteunde wet, die drank onder 18 jaar verbied. De extra belasting zit hem in het scholen en certificeren van vrijwilligers en de logistiek. Immers als de bar open gaat moet er wel een gecertificeerd iemand achter staan.
Het besturen van een vereniging is tegenwoordig dan ook vrij complex geworden. Van de clubbestuurders wordt voldoende kwaliteit gevraagd om de vereniging op een goede manier aan te sturen en vooral gezond te houden.

ZICHTBAAR RESULTAAT

Recent is door de verenigingsondersteuner van Spurd een goed initiatief gestart: besturen met visie. Hierbij worden een aantal verenigingsbesturen geschoold in het vormen en uitvoeren van beleid. Beleid gericht op een goede bedrijfsvoering en identiteit om leden te werven, te binden en te activeren. Als sportraad plaatsen we hierbij een kanttekening: aan de vraagkant kun je veel energie stoppen, maar aan de aanbodkant dien je een ‘consument’ eerst te motiveren om vrijwilliger te worden. Een drietal belangrijke redenen kunnen voor vrijwilligers als motivatie dienen:
vrijwilligerswerk moet leuk zijn, er moet zichtbaar resultaat zijn en het moet juist zijn (maatschappelijke verantwoordelijkheid).

VRIJWILLIGERSPUNT

In Purmerend kennen we een vrijwilligerspunt, die namens de gemeente probeert vraag- en aanbod bijeen te brengen. Door de jaren heen is gebleken dat binnen deze structuur het aantrekken van vrijwilligers voor de sport zeer slecht scoort. Als Sportraad zijn we een groot voorstander binnen de sport de krachten op dit gebied te bundelen. Het vormt naast de accommodatienota en de garantstelling voor investeringen een van onze belangrijke punten op onze agenda dit jaar.

Bewegen binnen de sport