ALS JE EEN GOEDE SCHILDER BENT KUN JE NAAR HET NOC – NSF

Landelijke politici beweren vaak dat Nederland toch wel een geweldig topsport land is. Inderdaad noem maar een sport of wij hebben daar wel een kampioen bij. Of het nu gaat om atletiek, turnen, zwemmen, fietsen, racen, hockey en … soms voetbal. De vraag die we ons hierbij kunnen stellen is of dit ondanks of dankzij overheidsbeleid is. Als Sportraad denken wij in zijn algemeenheid dat dit ondanks is.

GEEN BREEDTESPORT ZONDER TOPSPORT EN GEEN TOPSPORT ZONDER BREEDTESPORT.

Lokaal richten we ons op de breedtesport. Maar ook lokaal, en zeker in Purmerend, zijn er vele talenten die richting de topsport kunnen bewegen en als een lokaal icoon een inspirerende werking kunnen hebben om mensen aan het bewegen te krijgen. Immers sport is geen doel maar een beleidsinstrument om gezonder te leven, zorgkosten te reduceren, criminaliteitsreductie, meer samen te doen en mensen maatschappelijk en sociaal actief te krijgen (Maatschappelijke waarde van sport, Verwey-Jonker Instituut, Utrecht 2011). Dit stuk is met een klik op de rechterkant van deze pagina te downloaden.

BIJNA GEEN BUDGET VOOR STIMULERING

Ook de landelijke overheid creëert zeker geen topsportklimaat. In de miljoenennota 2016 is het bedrag voor het project ‘Uitblinken in Sport’ gereduceerd tot slechts 35 mln. in 2020. Ook van het NOC- NSF is lokaal weinig te verwachten omdat zij zich richten op de sporters die reeds een bepaald niveau hebben bereikt. Een vergelijking: Lokaal wordt je opgeleid tot vakschilder, pas als je schilder bent dan kun je naar het NOC-NSF.

REMBRANDT WEL?

Maar wat Rembrandt kan kunnen wij toch ook? Een schilder die in 1669 is overleden en in 2015 160 mln. op tafel weet te krijgen is een kanjer! Voor Nederlandse maatstaven is 160 mln. niet eens zoveel op een rijksbegroting van circa 262 mld. En de Sportraad zal de laatste zijn hier een oordeel over te geven. Maar als dit voor de kunst kan, kan dit toch ook voor de sport? Het zou mooi zijn als er vanuit het rijk een budget wordt gecreëerd om bijvoorbeeld 80 mln. te besteden aan ondersteuning van de subtop op lokaal niveau. Dat zijn geen kosten maar is een investering in de maatschappij.

INZETTEN OP REGIONAAL NIVEAU

De Sportraad zal vanuit deze visie de sportaccommodatienota beoordelen maar ook kijken in hoeverre we op regionaal niveau tot sub-topsportstimulering kunnen komen. De sportaccommodatienota waarin de ontwikkelingen en de behoeften van de sport in Purmerend tot 2026 zijn aangegeven, is in september jl. voor het eerst besproken in de commissie samenleving. In het voorjaar 2016 spreekt de gemeenteraad zich hierover uit.

Bewegen binnen de sport

Sportraad Purmerend