SPORTVERWACHTING 2016 BEWEGINGSBUIEN MET LOKAAL KANS OP SPIERPIJN

Ook het afgelopen jaar hebben we met velen energie gestoken om tot een degelijke aanbesteding van de multifunctionele sportaccommodatie te komen en met succes. Inmiddels heeft de contractondertekening plaatsgevonden met Bouwbedrijf Vaessen uit Raamsdonksveer. Daarmee is het aanbestedingstraject voor de bouw van de sportaccommodatie afgerond en kan Vaessen met de voorbereidingen starten.

COMMUNICATIE

Continu werken we aan onze communicatie met u. De website die steeds meer wordt bezocht, onze columns in het Purmerends Nieuwsblad en onze contacten bij de verenigingen.
Veel verenigingen zijn we van dienst geweest door de besturen op onderdelen te helpen met hun belangen, subsidieaanvragen en stage/afstudeeronderzoek. Met de gemeente en de politiek is overleg gaande om bijvoorbeeld te komen tot een breed gedragen accommodatienota voor de komende jaren. De behandeling hiervan zal in de komende maanden plaatsvinden.

GECONTROLEERDE GROEI GOED VOOR DE SPORT

Voor ons als Sportraad is het nieuwe jaar zoals altijd begonnen met een bezoek aan de nieuwjaarsreceptie op het stadhuis, waar de burgemeester zijn traditionele nieuwjaarstoespraak hield. Hierbij schetste de burgemeester twee scenario’s voor onze stad. Eén van consolidatie en één van beheerste groei. In een stad als Purmerend die hoort bij de metropool Amsterdam hoort naar onze mening een ambitie van groei. Alleen dat geeft een antwoord op de krapte in de huisvesting, de vergrijzing, vervoer, vervolgonderwijs en andere zaken die om een antwoord vragen.
Ook memoreerde de burgemeester zijn wens voor het afgelopen jaar om Purmerend op de kaart te zetten. Met gevoel voor zelfspot gaf hij aan dat dit niet op de manier is gebeurd die hij voor ogen had.

PURMEREND OP DE KAART

Wij beschouwen het geslaagde sportgala dat op 10 januari 2016 plaatsvond als startmoment om van onze stad een sportstad te maken. Op deze avond is opnieuw gebleken dat onze regio rijk is aan talent. Sport is een krachtig en prachtig middel om Purmerend op de kaart te zetten.
De bouw van de hoogstnoodzakelijke multifunctionele sporthal en de behandeling van de accommodatienota helpen daarbij.

SPORTVOORZIENINGEN KOMEN OP NAP

Als Sportraad zien we de sportvoorzieningen op NAP komen. Hierdoor kan de breedtesport, het aangepast sporten en steun aan aankomend talent worden versterkt. Lokale toppers vervullen hierbij een voorbeeldrol en daar kunnen we meer mee doen. Door meer aandacht aan deze groep te schenken kunnen we nog meer mensen in beweging krijgen. Wij weten dat het college hier ook voor open staat. Daarom roepen wij de betrokken wethouders, het onderwijs, Spurd en het bedrijfsleven op om hiervoor een taskforce te creëren. Niet om te praten maar om zaken te regelen op het gebied van facilitering en benutting. Wij willen die kar graag trekken.

Inmiddels hebben we getoast op een minstens zo goede samenwerking met alle belanghebbenden als vorig jaar.

Bewegen binnen de sport

Sportraad Purmerend