De gemeente Purmerend is een klankbordgroep gestart met diverse partijen in Purmerend. Zij praat met inwoners, ondernemers, onderwijs, sport en maatschappelijke organisaties. Dit om mee te denken over de manier waarop we Purmerend op de kaart kunnen zetten. Hierbij kunnen we denken aan het aantrekkelijker worden voor toeristen dus meer cultuur. De historie van Purmerend biedt hiervoor voldoende handvatten.

PURMEREND AANTREKKELIJK

Nu is dit niet nieuw, want in het verleden zijn er vele initiatieven op dit gebied geweest. Toch is er wel het een en ander veranderd. De gemeente Amsterdam raakt vol. Maar Purmerend is gegroeid qua aantrekkelijkheid. Het heeft een gunstige ligging. Dicht bij Amsterdam, goed bereikbaar met het openbaar vervoer en de tweede Coen.

WAT MAAKT DE STAD?

Purmerend kan echter veel meer doen om aantrekkelijk te zijn. Voor het werken is De Baanstede een aanwinst, al zijn de meningen daarover verdeeld. Als het gaat om het leven dan wordt de agenda breder. Immers dan gaat om vele onderwerpen zoals diversiteit van woonaanbod, uitdagend winkelaanbod, uitgaansfaciliteiten, geen criminaliteit, goed onderwijs, het verbinden van mensen en de infrastructuur. Maar ook een vitale bevolking die onderneemt, beweegt, dingen met elkaar doet. Al deze zaken MAKEN de stad.

VERBINDING

Een vitale bevolking bereik je onder meer door een gezonde en actieve leefstijl. En dat kan worden bereikt door sport en bewegen. Men leert wat winnen en verliezen is en het draagt bij aan het ontwikkelen van normen en waarden. Het zorgt voor een positief zelfbeeld, betere prestaties en een groter gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel. Sport zorgt voor een verbinding tussen buren, buurten, scholen, verenigingen en wijkinitiatieven. Rond de sportverenigingen hangen namelijk sociale netwerken en die geven zo al jaren invulling aan de participatiesamenleving. Een uitdaging is tevens het bevorderen van samenwerken van allerlei instanties rondom groepen als jongeren, ouderen, beperkten etc. Dat betekent dat bijvoorbeeld huisartsen en zorginstellingen, die zich bewust zijn van het nut van sport en bewegen, rechtstreeks kunnen verwijzen naar een sport of sportvereniging. Maar de sportvereniging kan ook nadenken over aanbod speciaal gericht op deze inwoners. Ook past het in een passende dagbesteding voor mensen die wat hulp nodig hebben om iets te gaan doen. Maar ook buiten- en naschoolse opvang.

KANSEN

Daarom ondersteunen we het initiatief van harte om Purmerend op de kaart te zetten. Graag vullen we de ideeën aan met deze ‘sportparagraaf’. Echt werken aan een fijne stad doe je van binnenuit. Een vitale samenleving waar het fijn is om te wonen en iedereen mee doet is echt mogelijk. Een van de beleidsinstrumenten hiervoor is sport. En niet alleen gemeente maar ook u als inwoner met uw mede-inwoners. Wij gaan voor Purmerend 3.0. U ook?