SLAGERIJ HANS DE BAKKER
Reclame en sport zijn tegenwoordig niet los van elkaar te denken. De ene sport leent zich er makkelijker voor dan de andere sport. Immers een voetballer heeft genoeg plaatsen voor reclame-uitingen. Is het niet op het veld dan is het wel op zijn tenue. Bij een zwemmer is dit lastiger. Het zwembad dient meerdere doelen en verdraagt dus minder makkelijk clubgebonden reclame. En over het algemeen heeft een zwemmer niet meer effectieve ruimte dan op de badmuts.

ONTMOETINGSPLAATS
Sportverenigingen zijn plaatsen waar veel mensen elkaar ontmoeten. Een ideale plaats dus voor een sponsor reclame te maken voor zijn bedrijf of producten. Ook willen bedrijven vaker uiting geven van een sociale en maatschappelijke betrokkenheid.
De buitensportverenigingen hebben de mogelijkheid langs het speelveld reclameborden te plaatsen. Terecht houden gemeenten de regie in het tegengaan van ‘verrommeling’ door reclame-uitingen. Wel hebben zij vaak verschillende opvattingen over de te stellen regels aan reclame.

SPIEGELEN NIET TOEGESTAAN
In Purmerend is bijvoorbeeld het spiegelen van de reclameborden langs het sportveld niet toegestaan. De reclame-uitingen mogen alleen naar het veld gericht zijn en niet naar buiten gericht. Duidelijk is dat juist deze laatste vorm heel aantrekkelijk is voor sponsoring. Opvallend is dat in een aantal andere plaatsen dit wel is toegestaan.
Als Sportraad vinden wij dat reclame mogelijk moet zijn en ten dienste kan staan van de sport. De verenigingen kunnen de opbrengsten goed gebruiken.

AFHANKELIJKHEID BEPERKEN
Alleen mag de financiële gezondheid van een vereniging niet afhangen van de sponsor. Met ander woorden de inkomsten dienen extra te zijn voor extra of eenmalige uitgaven. Als slager ‘Hans de Bakker’ op een trainingspak staat en hij trekt zich terug staat de vereniging ook in haar hemd.

SPORTFONDS IN OPRICHTING
Omdat de binnensport over het algemeen niet over een ‘eigen accommodatie’ beschikt is het voor hen lastig extra inkomsten te genereren uit reclame. Dit is een van de redenen waarom wij doende zijn een Sportfonds op te richten. Dit Sportfonds zal binnen de regels van de gemeente op lucratieve plaatsen reclame mogelijk maken. Als het Sportfonds inkomsten genereert kan men straks als vereniging onderbouwde voorstellen doen. Deze worden dan op inhoud beoordeeld en getoetst aan uitgangspunten die we hebben geformuleerd. Of het zover komt is natuurlijk altijd spannend. Als Sportraad zetten wij ons samen met Spurd hiervoor in. Zodra dit kan zullen wij de sportverenigingen op de hoogte stellen.

 

Bewegen binnen de Sport,

Sportraad Purmerend
www.sportraadpurmerend.nl